Activitats formatives

Curs superior de contractació laboral

Data: Del 31/05/2019 al 23/12/2019
Preu: 1.180€ (1.072,50€ bonificables)
Durada: 130 hores
Àrea formativa: Economia i finances
Termini d'inscripció: 14/05/2019
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Conèixer els elements que constitueixen un contracte de treball, diferenciant-lo de figures afins recollides a l’ordenament civil o mercantil.
 • Conèixer com funciona el contracte de treball per temps indefinit, la possibilitat de conversió dels contractes temporals al règim d’indefinits, així com la formalització inicial de contractes indefinits i la transformació de contractes de durada determinada a indefinits
 • Utilitzar correctament els contractes de durada determinada, delimitant el seu objecte i causa, per evitar l’ús indegut o fraudulent dels contractes temporals.  
 • Entendre el funcionament de les entitats que intervenen en la contractació laboral, com és el cas de les empreses de treball temporal o indirectament, com les agències privades de col·locació.
 • Conèixer els incentius de contractació de persones discapacitades per complir amb l’exigència legal d’integració d’aquest col·lectiu al mercat de treball.
 • Entendre el règim jurídic dels contractes a temps parcial, diferenciant-lo del fixe discontinuo, la seva possibilitat de convertir-lo a temps complet o la seva utilització en supòsits de jubilació parcial.
 • Entendre les clàusules contractuals més comuns, el seu règim legal i la seva correcta utilització.
 • Conèixer els requisits imposats per l’Administració per al control de la contractació laboral, les funcions legals de la Inspecció de Treball i Seguretat Social  i les  possibles infraccions i sancions que poden portar una utilització indeguda de les formes contractuals.

Programa

El contracte de treball: concepte i naturalesa jurídica

 • El contracte de treball: concepte i elements constitutius

Tipologia de contractes de treball I. El contracte indefinit i la conversió a indefinit

 • Contractes indefinits

Tipologia de contractes de treball II. Els contractes de durada determinada

 • Contractes formatius
 • Contracte temporal

Les empreses de treball temporal i les agències privada de col·locació

 • Empreses de treball temporal, agencies de col·locació i agències de selecció de treballadors

Els contractes amb persones amb discapacitat

 • Contractació de persones amb discapacitat

El contracte a temps parcial

 • Contractes a temps parcial

Altres contractes de treball i relacions laborals de caràcter especial

 • Altres contractes i esquemes de les modalitats vigents
 • Contractes especials

Els pactes contractuals

 • Clàusules addicionals

El registre de contractes i el seu control administratiu

 • Presentació i control del contracte de treball

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x