Document de diagnosi

El 24 d’octubre de 2014 s’ha presentat, a la Llotja de Lleida, la primera fase del projecte, basada en un extens document de diagnosi.

El text analitza multitud de variables, majoritàriament durant el període 2008 a 2012, des d’un punt de vista productiu, d’organització, de participació en la cadena de valor i del vessant econòmic i financer. Aquest estudi -que vol esdevenir un referent de consulta sectorial- és innovador quant a la metodologia emprada a l’hora d’analitzar les dades i presenta resultats tant de caràcter general com dels diferents sectors, territoris i en funció de la tipologia de cooperativa. 

La diagnosi s’estructura en tres documents, segons els vectors principals que s’han identificat:

 • Catalunya. Les dades es refereixen al conjunt de les cooperatives catalanes, comparant les seves característiques en relació amb l’entorn agroalimentari i amb les cooperatives agràries d’arreu d’Espanya. A més d’analitzar la distribució territorial, l’evolució en el nombre d’efectius, l’ocupació, els socis, el govern cooperatiu, la internacionalització, les activitats no agroalimentàries i la situació economicofinancera (xifra neta de negocis, despeses d’explotació, flux de caixa, endeutament, utilització de la secció de crèdit, finançament de l’immobilitzat productiu i fons de maniobra), entre d’altres.
 • Sectorial. Fa un retrat de les cooperatives agràries d’acord amb les orientacions productives principals i els diferents subsectors. Es proporcionen dades de producció agroalimentària de les cooperatives, participació en la cadena de valor, grau de concentració i lideratge sectorial, capacitat de transformació agroindustrial, comercialització i canals de distribució, a més de la realitat econòmica i financera.
 • Territorial. Es desgrana la realitat de cada comarca o demarcació territorial on hi ha cooperatives agràries. Per a cadascun dels àmbits, s’exposa quantes cooperatives hi ha, a quines activitats productives es dediquen, els volums productius i un retrat de la conjuntura econòmica i financera.


El Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català dóna resposta a...
 

 • Quin és el posicionament de les cooperatives vers l’agroindústria o el conjunt del sector agroalimentari català? En els darrers anys, guanyen o perden pes? Els seus indicadors són millors o pitjors que els de l’agroindústria?
 • Està augmentant o disminuint el nombre de cooperatives? Quins són els motius? L’evolució és la mateixa per a totes les cooperatives?
 • Les instal·lacions de les cooperatives estan ben dimensionades? Quines cooperatives creen més ocupació? Com evolucionen els llocs de treball?
 • Quins són els canals de comercialització majoritaris? Com participen les cooperatives a la cadena de valor? És diferent la realitat entre diversos  sectors productius?
 • Quantes cooperatives exporten? La tendència és procliu a l’exportació? Quantes cooperatives participen en la venda minorista (agrobotigues) i quina superfície de venda tenen?
 • Per sectors agroalimentaris, quines són les magnituds generals? Quantes cooperatives i quina distribució territorial tenen? Volums de comercialització dels diferents productes i evolució a nivell de preus? Com afecta la creació de valor afegit en el preu final?
 • Quines comarques/demarcacions produeixen més? A on es comercialitza un import superior i on és més elevat el preu comercialitzat? Quines tenen les cooperatives amb volums més grans de producte comercialitzat?
 • Quins factors condicionen en major mesura el preu? Les cooperatives més grans venen a preus més elevats que les petites?
 • Són majoritàries les cooperatives petites? Quant aporten a la facturació del conjunt?
 • Són més eficients les cooperatives més grans? Tots els costos tenen el mateix comportament en funció del volum? Quines cooperatives generen més fluxos de caixa: les grans o les petites?
 • Qui és el principal creditor de la cooperativa? Les cooperatives són molt dependents de les entitats financeres? S’utilitza correctament la secció de crèdit?
 • Les subvencions, com contribueixen a finançar les inversions en immobilitzats? Com és el fons de maniobra de les cooperatives?
BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x