Preguntes amb resposta

1. Què és una secció de crèdit?

És una secció més de la societat cooperativa, una activitat específica més, que té per objecte el compliment d’alguna de les finalitats següents:

  • Contribuir al finançament de les operacions de la societat cooperativa.
  • Contribuir al finançament d’activitats dels socis comuns vinculades a l’activitat de la societat o a les necessitats domèstiques dels socis comuns i dels socis col·laboradors.
  • Gestionar de manera conjunta les disponibilitats líquides dels socis comuns i dels socis col·laboradors.

2. Qui pot utilitzar els serveis de la secció de crèdit?

La secció de crèdit ha de limitar el seu àmbit d’actuació als socis comuns i als socis col·laboradors de la cooperativa.

3. La secció de crèdit ofereix els mateixos serveis que els bancs, caixes i cooperatives de crèdit?

No. La secció de crèdit ofereix els serveis financers més bàsics i tradicionals, com són la remuneració de l’estalvi i cobrir les necessitats de finançament dels socis.

4. Una secció de crèdit d’una cooperativa és una cooperativa de crèdit?

No. Caixa rural i secció de crèdit de les societats cooperatives agràries van ser conceptes simètrics fins a la publicació del Real Decret 2.710/1978 que desenvolupa la Llei de cooperatives de 1974. Aquesta norma prohibeix la utilització del nom de caixa rural a les seccions de crèdit de les cooperatives, i a l’article 102 s’especifica que la secció de crèdit d’una cooperativa no tindrà personalitat jurídica independent d’aquesta, que limitarà llurs operacions actives i passives al si de la mateixa i als seus socis, que no podrà acceptar dipòsits de tercers. Tanmateix, el RD 2860/78, de 3 de novembre, que regula les cooperatives de crèdit serà el que exclourà les seccions de crèdit d’aquesta denominació.

Els saldos creditors de les seccions de crèdit no són garantits pel Fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit, d’acord amb la seva normativa.    

5. Quins avantatges ofereix la secció de crèdit a la resta de seccions de la societat cooperativa?

Les societats cooperatives amb secció de crèdit gaudeixen d’un important avantatge competitiu respecte els seus competidors pel que fa a l’estructura financera. Aquest plus es concreta en un menor cost de l’endeutament i una flexibilitat envejable a l’hora d’establir les estructures de finançament més favorables.

6. Quins avantatges proporciona la secció de crèdit als socis?

Des de la seva constitució, les seccions de crèdit han garantit als socis una atenció molt personalitzada, una alta remuneració pels estalvis i unes condicions de finançament clarament avantatjoses. Aquests avantatges continuen avui en dia, tot i que la competència entre les entitats financeres a provocat una millora general en les condicions ofertes per aquestes. En qualsevol cas, possiblement el servei més important, encara que potser el menys valorat, sigui la transparència, la defensa dels interessos dels socis i l’arrelament de la seva activitat a zones geogràfiques actualment força desateses en els serveis financers. 

7. A la resta de l’Estat hi ha societats cooperatives amb secció de crèdit?

Les seccions de crèdit és un fenomen que es dóna a tot l’Estat Espanyol i amb matisacions a altres països d’Europa i Amèrica. A l’Estat Espanyol la distribució és molt heterogènia. La Comunitat Valenciana  i Extremadura són les úniques comunitats autònomes, que juntament amb Catalunya, tenen legislació específica per les seccions de crèdit. A la resta de comunitats les seccions de crèdit és regulen a la normativa de cooperatives autonòmica i per l’article 5.4 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives (estatal de societats cooperatives).

Consulta la normativa actualitzada.

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x