Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Com funcionen els mercats de cereals? Eines per a la gestió de risc

Data: Del 08/03/2024 a l'11/07/2024
Preu: 1.240€/alumne. El Consorci de Formació Contínua de Catalunya subvenciona 340€. Amb FUNDAE la cooperativa paga 900€, amb bonificació de 520€.
Durada: 40 hores
Idioma: Castellà
Presencial Producció
Inscripcions obertes
 • Què són les bases? Mercats de bases en origen i en destí. Bases de cereal a la nostra zona. 
 • Mercats de commodities, Factors que afecten als preus i càlcul de preus: fletes, moneda, descàrregues, aranzels.  Incoterms.  Majorations franceses. Oferta i demanda. Mercat espanyol de cereals i oleaginoses i la seva relació amb el mercat internacional.
 • Mercat de blat. Funcionament. Blats panificables i blat dur. Formació de preus. Bosses de futurs de blat.
 • Bosses de futurs, com funcionen, marge inicial, diferencia les, mercat en carry i invertit. Participants en les bosses.
 • Mercats de blat de moro. Funcionament. Formació de preus. Panís OGM i no OGM. Basses de futurs de blat de moro. Mercats d’ordi.
 • Els mercats d’oleaginoses- soja, colza i gira-sol, Introducció a les opcions com assegurances de preu. Opcions simples. Exemples.
 • Casos pràctics per a gestionar el risc de preus d’una cooperativa. Volatilitat, risc i programa de gestió de risc.  
 • Sessió de seguiment dels casos pràctics i del mercat del moment.
 • Sessió de seguiment dels casos pràctics i el mercat del moment.
 • Gerents i tècnics de cooperatives agràries de les branques conreus herbacis i farratges i de pinsos.
 • Valorar els cereals i oleaginoses en cada moment, i conèixer les eines disponibles en el mercat (futurs i opcions) per a poder assegurar els seus marges.
 • Conèixer com funcionen els mercats internacionals i com es calculen els preus, que afecten també als nostres mercats nacionals. Fonts d’informació.
 • Apropar el mercat de futurs i com operen les borses per a la fixació de preus.
 • Conèixer el mercat de bases:  l’altra part del preu que no és el futur.
 • Introduir les opcions com assegurances de preu.
 • Realitzar exercicis pràctics amb rel mercat de cada moment.

Per a les sessions virtuals (6 de juny i 11 de juliol) és necessari:

 • Plataforma virtual ZOOM, que es pot descarregar gratuïtament a https://zoom.us/download.
 • Ordinador, tablet o telèfon mòbil amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Disposar de càmera i micròfon.

Cursos relacionats

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 25 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Benestar animal: especialitat en explotacions avícoles
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 8 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Benestar animal: especialitat en explotacions bovines, ovines, caprines, de conills i altres
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 8 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Benestar animal: especialitat en explotacions porcines
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 8 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Benestar animal: especialitat en el transport
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 8 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Producció agrària ecològica
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Cobertes vegetals
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 12 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Benestar animal durant el sacrifici, per al personal encarregat de benestar animal
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Apicultura
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 24 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
La composició i propietats dels productes apícoles
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Producció
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya