Carregant web FCAC

Pla d'actuació

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és l’organització que representa, promou i dóna suport al món cooperatiu agroalimentari i rural.

Aquesta organització es reconeguda per la capacitat d’influència, la promoció del cooperativisme, el lideratge de projectes d’interès per al sector i la prestació de serveis empresarials al col·lectiu.

Les seves funcions es desenvolupen en el marc de 4 grans eixos definits en el Pla estratègic 2017-2021:

Eix 1. Enfortir la capacitat d’influència i representativitat de la Federació
Eix 2. Difondre i promoure el model cooperatiu
Eix 3. Convertir la Federació en soci estratègic de les cooperatives
Eix 4. Fomentar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya