Carregant web FCAC

Món rural

Les cooperatives són empreses arrelades al territori. Els seus beneficis reverteixen en els socis agricultors i ramaders i, per extensió, en la millora econòmica i social de l'entorn

Les cooperatives agràries produeixen, elaboren i comercialitzen aliments de proximitat al temps que enforteixen el teixit agroindustrial, generen ocupació, promouen la riquesa econòmica, vetllen per la sostenibilitat mediambiental i afavoreixen la integració social a àmplies zones rurals.

 

 
 

Motor econòmic

La Federació representa 189 cooperatives agràries que aglutinen 30.326 socis productors i les seves famílies, que en són els propietaris. Les cooperatives agràries gaudeixen de bona salut en la seva triple dimensió de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. El relleu generacional i la visibilitat de la dona són els grans reptes.

Garantia de futur

Les cooperatives representen el 36% de la producció final agrària de Catalunya (49% del sector agrícola i 28% del ramader) i els preus comercialitzats tendeixen a ser superiors a la mitjana d’operadors. La xifra de negoci és d'uns 1.952 M€ anuals i es generen més de 4.700 llocs de treball. Dos de cada tres treballadors són ocupats fixos i l’ocupació femenina representa la meitat del total.

Producció local

Les cooperatives agràries tenen socis arreu del territori i les seves instal·lacions estan distribuïdes al 76,2% de les comarques catalanes i a gairebé 300 municipis. El sector té una presència rellevant a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. També a les comarques de Barcelona i Girona s’hi concentra un nodrit grup d’aquestes empreses agroalimentàries.

Cadena alimentària

Les cooperatives mantenen una posició estratègica dins la cadena agroalimentària, actuant com a pont entre la producció, la indústria i el comerç i facilitant que l’agricultor i el ramader participin en les fases de transformació i comercialització. La concentració de l’oferta millora la posició negociadora dels productors que, en la mesura que participen en tot el procés d’elaboració dels aliments, poden fer un seguiment complert de la traçabilitat dels productes i la seguretat alimentària.

Heterogeneïtat

No hi ha un únic model empresarial de cooperativa agrària. A Catalunya, conviuen cooperatives d’àmbit més local que concentren la producció i ofereixen serveis als socis amb cooperatives de gran dimensió que aposten per la comercialització i la internacionalització dels seus productes. Aquesta és la riquesa de les nostres cooperatives i, per això, cada empresa ha de poder triar la fórmula que millor s’adapti a la seva realitat i la faci més competitiva en el mercat.

Compromís i tradició

Un 29,1% d'aquestes entitats associatives tenen més d’un segle de vida i les més antigues han celebrat el 125è aniversari. La Cooperativa Agrícola Pont d’Armentera ja ha commemorat, fins i tot, els 135 anys de la seva fundació. L’alt índex de longevitat posa de manifest l’encert d’un model que dóna resposta a les necessitats econòmiques, socials i d’equilibri territorial del país.

Innovar cooperant

El sector afronta el futur apostant per redimensionar i per millorar la transformació agroalimentària, l’impuls de la cooperació, la introducció de noves tecnologies, la modernització d’estructures i la participació en iniciatives RDI. En aquest sentit, les cooperatives protagonitzen nombrosos projectes individuals i col·lectius d’innovació que inclouen des de programes d’economia circular a l’aprofitament de subproductes, racionalització en la gestió de plagues dels cultius, optimització de la fertilització nitrogenada o digitalització dels processos productius.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya