Carregant web FCAC

Crèdits

Edita: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Casa de l’Agricultura
Ulldecona, 33, 3r
08038 Barcelona
Tel. 932 260 369
agroactivitat@fcac.coop

Edició on-line: www.cooperativesagraries.cat/ca/agroactivitat
DL: B 10594-2015

Consell Editorial: Ramon Sarroca, Xavier Pié, Jesús Ricou, Antoni Galceran, Ferran Sabater, Albert Capdevila, Enric Dalmau, Joan Torné, Josep Lluís Escuer, Joan Josep Raventós, Marcel Matamoros, Martí Orra, Ramon Armengol, Roger Palau, Jordi Vives i Maria Corral

Direcció: Jordi Vives
Cap de Redacció: Maria Corral
Fotografia i Producció: Esmeralda Pérez
Publicitat i Màrqueting: Anna Perelló
Publicitat: Agramark / Comunicació de Màrqueting Especialitzada
Tel. 977 532 709 – 672 131 381
media@agramark.com
Impressió: Litografia Rosés, SA
Col·labora: Xarxa Verda, SL
Amb el suport de:

COMPROMÍS AMB L’ÈTICA PERIODÍSTICA

Amb la seva adhesió a la Fundació Consell de la Informació de Catalunya, la revista AGROactivitat, editada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, mostra el seu compromís vers al Codi Deontològic de la professió periodística i la defensa dels valors ètics de la informació al servei de la societat.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya