Carregant web FCAC

Transparència

 

Consell Rector

L’exercici del càrrec de conseller no dóna dret a retribució d’acord amb allò disposat a l’article 39 dels Estatuts Socials de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC). Les despeses i perjudicis ocasionats per l’exercici de l’esmentat càrrec es compensen, sent reemborsats de les despeses derivades de l’exercici del càrrec, degudament justificades. Es disposa, a més, d’una pòlissa d’assegurança d’accidents, atesa la mobilitat.

Les entitats associades a la FCAC que tenen representants a Consell Rector no disposen de cap avantatge social del qual no disposin també la resta de socis de la Federació.

Personal laboral

Referent a la plantilla (a 31 de desembre de 2022), hi ha 51 persones contractades: 13 homes i 38 dones. La Federació té contractades dues persones amb un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%.

La FCAC té implementat un Pla d’Igualtat d’Oportunitats. Hi ha tres representants dels treballadors i treballadores a l’oficina de Barcelona i un representant a l’oficina de Lleida. Es contempla que les contractacions tinguin un caràcter obert i es regeixin pel Conveni Sectorial d’Oficines i Despatxos.

Auditoria

Els comptes de la FCAC s’auditen anualment i es posen a disposició de les entitats associades, juntament amb el corresponent informe d’auditoria i els informes dels interventors de comptes nomenats per les entitats associades.

Els informes d’auditoria dels exercicis contemplats en aquesta informació no contenen cap salvetat. Els informes dels interventors de comptes són favorables, s’han aprovat en les corresponents assemblees generals de l’entitat i han estat inscrits al Registre de Cooperatives. L'auditoria de comptes anuals 2022 es pot consultar en aquest enllaç.

 

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya