Carregant web FCAC

Convenis

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya fa pública la següent informació d’acord amb l’establert a l’article 8 del Decret 8/2021.

Subvencions i ajuts públics rebuts:

2022

Nom del projecte

Desenvolupament del Cooperativisme a Catalunya

Període

2021

Ordre i resolució

Conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Confederació de Cooperatives de Catalunya pel qual s’atorga una subvenció innominada, a l'entitat esmentada, per dur  a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme, l’economia social.

Contempla una partida per a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Import inicial

313.500,00 euros

Import final

313.500 euros. Ajut auditat i justificat

 

Nom del projecte

Conveni Marc de col·laboració DARP-FCAC

Període

2022-2023

Ordre i resolució

Conveni Marc de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’entitat Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya pel qual s'atorga una subvenció innominada, a l'esmentada entitat, per dur a terme un projecte de suport, assessorament i representació de les cooperatives agràries de Catalunya.

Import inicial

641.000,00 euros.

Import final

641.000,00 euros. A data 30/04/2023 l'ajut està auditat i justificat.

 

2021

Nom del projecte

Desenvolupament del Cooperativisme a Catalunya

Període

2021

Ordre i resolució

Conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Confederació de Cooperatives de Catalunya pel qual s’atorga una subvenció innominada, a l'entitat esmentada, per dur  a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme, l’economia social.

Contempla una partida per a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Import inicial

313.500,00 euros

Import final

313.500 euros. Ajut auditat i justificat

 

Nom del projecte

Conveni Marc de col·laboració DARP-FCAC

Període

2021-2022

Ordre i resolució

Conveni Marc de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’entitat Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya pel qual s'atorga una subvenció innominada, a l'esmentada entitat, per dur a terme un projecte de suport, assessorament i representació de les cooperatives agràries de Catalunya.

Import inicial

641.000,00 euros.

Import final

641.000,00 euros. Ajut auditat i justificat.


2020

Nom del projecte

Desenvolupament del Cooperativisme a Catalunya

Període

2020

Ordre i resolució

Conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Confederació de Cooperatives de Catalunya pel qual s’atorga una subvenció innominada, a l'entitat esmentada, per dur  a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme, l’economia social i accions per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Contempla una partida per a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Import inicial

313.500,00 euros

Import final

Amb data 31/05/2021 l'expedient de tancament de la justificació encara està obert. S’ha presentat l’auditoria de l’ajut.

 

Nom del projecte

Conveni Marc de col·laboració DARP-FCAC

Període

2020

Ordre i resolució

Conveni Marc de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’entitat Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya pel qual s'atorga una subvenció innominada, a l'esmentada entitat, per dur a terme un projecte de suport, assessorament i representació de les cooperatives agràries de Catalunya.

Import inicial

346.000,00 euros. 

Import final

346.000,00 euros. Ajut justificat.

 

2019

Nom del projecte

Desenvolupament del Cooperativisme a Catalunya

Període

2019

Ordre i resolució

Conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Confederació de Cooperatives de Catalunya pel qual s’atorga una subvenció innominada, a l'entitat esmentada, per dur a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme.

Contempla una partida per a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Import inicial

313.500,00 euros

Import final

Amb data 27/05/2021, l'expedient de tancament de la justificació encara està obert. Auditoria presentada.

 

Nom del projecte

Conveni Marc de col·laboració DARP-FCAC

Període

2019

Ordre i resolució

Conveni Marc de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’entitat Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya pel qual s'atorga una subvenció innominada, a l'esmentada entitat, per dur a terme un projecte de suport, assessorament i representació de les cooperatives agràries de Catalunya.

Import inicial

346.000,00 euros

Import final

346.000,00 euros. Ajut justificat.

 

2018

Nom del projecte

Desenvolupament del Cooperativisme a Catalunya

Període

2018

Ordre i resolució

Conveni resolutiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'entitat Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, pel qual s'atorga una subvenció innominada, a l'esmentada entitat, per dur a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme

Import inicial

298.450,00 euros

Import final

298.450,00 euros. Ajut auditat i justificat.

 

Nom del projecte

Conveni Marc de col·laboració DARP-FCAC.

Període

2018

Ordre i resolució

Conveni Marc de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’entitat Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya pel qual s'atorga una subvenció innominada, a l'esmentada entitat, per dur a terme un projecte de suport, assessorament i representació de les cooperatives agràries de Catalunya.

Import inicial

346.000,00 euros

Import final

346.000,00 euros. Ajut justificat.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya