Carregant web FCAC

Sectors productius

Catalunya només produeix un 40% dels aliments de consumeix. Les cooperatives agràries representen el 33% de la Producció Final Agrària (53% de l’agrícola i 24% de la ramadera)

Els sectors més cooperativitzats són l’ametlla (les cooperatives produeixen un 75% del total d’ametlla a Catalunya), oli d’oliva (73% del total), arròs (72%), avellana (65%) i garrofa (64%). També tenen una participació rellevant sobre el conjunt català en cítrics (52%), vi (45%), fruita de pinyol (45%), cultius herbacis excepte farratges (40%), fruita de llavor (34%) i llet (27%).

El model productiu es basa en una triple sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental. Alhora que es proveeix d’aliments de qualitat i proximitat a la població, s’aposta per dinamitzar l’activitat al territori i es treballa per garantir les rendes al sector productor.

Per això, els preus comercialitzats per les cooperatives són superiors a la mitjana dels operadors catalans en la majoria de produccions i la diferència s’accentua quan les cooperatives participen més clarament en la creació de valor afegit. És el cas de la planta viva (on les cooperatives assoleixen un preu fins a un 220,9% superior al conjunt de Catalunya), els cítrics (un 130,8% més), la garrofa (48,4%), l’arròs (47,0%), la mel (38,7%), l’horta (28,7%), el vi (26,5%), l’oli d’oliva (21,3%), la llet (19,8%) i l’ametlla (12,0%), entre d’altres.

Darrere les cooperatives agràries catalanes hi ha gairebé 30.000 homes i dones, agricultors i ramaders, d’arreu del territori.

 

Arròs
Productes derivats
Conreus herbacis i farratges
Cereals d’estiu
Cereals d’hivern
Farratges
Lleguminoses
Fruita i horta
Fruita de llavor
Fruita de pinyol
Cítrics
Hortalisses
Llegums
Fruita seca i garrofa
Avellana
Ametlla
Nous
Garrofa
Oli d’oliva
Oli d’oliva
Olives
Productes derivats
Vi
Vi negre
Vi blanc
Vi rosat
Cava i escumós
Vins dolços i rancis
Vermut
Planta viva
Ornamental
Arbustiva
Aromàtiques
Ramaderia i llet
Boví de carn
Boví de llet
Porcí
Oví / Cabrum
Aviram i ous
Apicultura
Èquids
Pinsos
Bestiar
Animals de companyia
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya