Carregant web FCAC

Política de privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionen les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant.

www.cooperativesagraries.cat és la web de FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA (a partir d'ara FCAC), entitat inscrita amb el número FED-6 al Registre Central de Cooperatives de Catalunya, domicili a 08038-Barcelona, C.Ulldecona, 33, 3r i CIF núm. G08859449.

La transparència forma part dels valors que ens identifiquen, per això volem que coneguis, des del principi, que la privacitat de les teves dades és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. Et convidem a llegir detingudament aquest document abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat per crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • No sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • No compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
 • No utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

FCAC ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets, això com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Responsable del tractament de les teves dades personals:

 • Identitat del responsable: FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
 • Nom comercial: FCAC
 • CIF: G08859449
 • Direcció: C. Ulldecona, 33, 3r, 08038 - Barcelona
 • Correu electrònic: fcac@fcac.coop
 • Adreça exercici de drets: rgpd@fcac.coop
 • Activitat: la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, i actua com a òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari, el qual objecte social, entre d’altres, és la defensa dels interessos generals de les cooperatives, la participació en la difusió dels principis cooperatius i l’estímul de l’educació i la formació de cooperatives, la promoció, l’organització, l’orientació i la formació cooperatives dels socis, llurs membres de base, i, si escau, del públic en general. Tanmateix, té com objecte la promoció i l’organització de serveis d’assessorament, auditoria i assistència tècnica i jurídica, i de qualsevol altre servei que sigui convenient als interessos de les cooperatives associades i dels socis que les integren, així com de la resta dels seus associats.

Als efectes del que preveu la normativa de protecció de dades, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors".

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o diferents finalitats específiques i te n’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim. Sempre seran les mínimes possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran només durant el temps necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t'informarem del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Forma d’obtenció de les dades

Les dades personals que tractem en FCAC procedeixen de:

 • Formularis.
 • Correus electrònics.
 • Membre de la FCAC.

Drets de l’interessat

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FCAC estem tractant dades personals que li son d’aplicació o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les mateixes.
 • Sol·licitar la limitació d’algun tractament específic.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FCAC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, si exerceixes el dret a la portabilitat, tens dret a rebre les dades personals sobre la teva persona, que ens hagis facilitat  en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen ha vulnerat els seus drets i llibertats.

Finalitat del tractament de dades personals

Quan un usuari es connecta en aquesta web per realitzar accions com ara comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure o realitzar alguna contractació, etc. està facilitant informació de caràcter personal de la qual en serà responsable la FCAC. Aquesta informació pot incloure dades personals com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per FCAC, de la manera que es descriu a la present Política de Privacitat.

A la FCAC hi ha diferents sistemes de captura d'informació personal i tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades amb les finalitats indicades segons cada sistema de captura:

 • Formulari de contacte. Sol·licitem les següents dades personals: nom i adreça de correu electrònic per respondre als requeriments dels usuaris de FCAC. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa la pàgina web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als producte i serveis inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecte a les condicions de contractació. Les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de Dinahosting, SL dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • En el cas de l’assistència a esdeveniments organitzats directament o indirectament per la nostra entitat, la realització de gravacions i reportatges fotogràfics, de vídeo o en altres tipus de suports que es podran penjar en la pàgina web de la FCAC o altres entitats que promocionin els esdeveniments, així com en xarxes socials.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web (Política de cookies).

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD) 2016/679 (UE) la FCAC, amb CIF G08859449 i domicili social a 08038-Barcelona, C. Ulldecona, 33, 3r, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

FCAC no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals. En aquests casos, es requerirà prèviament el consentiment als usuaris, informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les teves dades és en la majoria de les ocasions l’existència d’un contracte previ amb la FCAC, o en el seu defecte, el consentiment exprés.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció del servei.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificadores: nom, cognoms, adreça, telèfon i NIF i imatges. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Període de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
 • Durant el temps que sigui client i/o proveïdor. I fins a 5 anys després que s'hagi donat de baixa com a client, segons la normativa fiscal.

Destinataris de les dades

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat de FCAC, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a FCAC a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de FCAC (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors d'Estats Units.

Navegació

En navegar per www.cooperativesagraries.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. Entre les dades no identificadores hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

 • Google analítics: utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al lloc web i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

Confidencialitat i seguretat de les dades

FCAC es compromet a l'ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat, i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com per a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

FCAC no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, FCAC s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per FCAC per processar les dades de l'usuari client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), esta sota l'obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en el moment en què FCAC en tingui constància, haurà de notificar-ho a l’usuari client ne en cas de vulneració de drets i llibertats, sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de seguretat, ja sigui quan en tingui coneixement o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis, exonerant a FCAC de qualsevol responsabilitat referent a això, fins i tot quan ens facilites dades de tercers.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de FCAC en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a FCAC en els termes que estableix aquesta Política de Privacitat.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, oposició, supressió i portabilitat a l'adreça postal esmentada anteriorment o al correu electrònic rgpd@fcac.coop. La revocació del consentiment no tindrà en cap cas caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

FCAC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, FCAC anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, FCAC no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha inserits a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, FCAC es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Maig 2020

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya