Carregant web FCAC

Qui som?

A principi dels anys ’80, un grup de persones van creure en la necessitat d'articular una entitat que conferís representació i defensa a l’històric moviment cooperatiu agrari català

Així va néixer la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, constituïda formalment l'any 1983.

Des de les oficines de Barcelona i Lleida, la Federació treballa per potenciar el creixement i la competitivitat del sector cooperatiu agroalimentari, un compromís que ha fet extensiu al conjunt de la població agrària i el món rural.

Els principis i valors que l’inspiren aporten valor afegit i diferencial a un sector que, des de l’economia social, contribueix a un creixement econòmic responsable, sostenible i integrador socialment i territorialment.

L’organització de la Federació es basa en la participació democràtica de les associades, que estan representades a l’Assemblea General i s’organitzen mitjançant branques de producció i grups específics. Els representants d’aquestes branques i grups constitueixen el Consell Rector, en el si del qual s’elegeix president.

Les cooperatives agràries catalanes han estat presidides per n’Antoni Casanova i Brugal (1983-1990), en Xavier Tubert i Alsina (1990-2008), en Josep Pere Colat i Clua (2008-2014) i en Ramon Sarroca i Capell (2014 - actualitat).

En reconeixement a la tasca desenvolupada, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha estat distingida amb la Placa a l’Agricultura (2003) i amb la Placa al treball President Macià, en la categoria de responsabilitat social empresarial (2013).

194 cooperatives i 30.500 socis i sòcies productors
Converteixen la Federació en l’entitat que lidera el cooperativisme agrari, un model econòmic i social arrelat a territori i on el valor afegit reverteix en el propi sector
35% de la
Producció Final Agrària
Aportació de les cooperatives sòcies a nivell català, alhora que es produeix un creixement sostingut de la facturació que permet la consolidació dels llocs de treball en aquest sector
32 comarques catalanes
Tenen presència cooperativa, empreses que generen riquesa a l’entorn i amb una forta implicació en la conservació del medi ambient
20% de cooperatives centenàries
Demostra l’encert d’un model que respon a les necessitats econòmiques, socials i d’equilibri territorial en el món rural

Pla estratègic

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és l’organització que representa, promou i dóna suport al món cooperatiu agroalimentari i rural.

Aquesta organització es reconeguda per la capacitat d’influència, la promoció del cooperativisme, el lideratge de projectes d’interès per al sector i la prestació de serveis empresarials al col·lectiu.

Les seves funcions es desenvolupen en el marc de 4 grans eixos definits en el Pla estratègic 2017-2021:

Eix 1. Enfortir la capacitat d’influència i representativitat de la Federació
Eix 2. Difondre i promoure el model cooperatiu
Eix 3. Convertir la Federació en soci estratègic de les cooperatives
Eix 4. Fomentar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries

Memòria social

La Memòria social és el document que recull el conjunt d’actuacions dutes a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en els diferents àmbits de treball.

Aquest document d’avaluació i justificació raonada de les determinacions contingudes en el Pla d’Actuació anual ha de ser aprovat en el si de l’Assemblea General.

Som socis de:
Amb el suport de