Carregant web FCAC

Memòria social

La Memòria social és el document que recull el conjunt d’actuacions dutes a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en els diferents àmbits de treball.

Aquest document d’avaluació i justificació raonada de les determinacions contingudes en el Pla d’Actuació anual ha de ser aprovat en el si de l’Assemblea General.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya