Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Comptabilitat bàsica

Data: 26/03/2024 al 25/06/2024
Horari: 9.15 h a 11.30 h
Lloc: Videoconfèrencies en directe
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Idioma: Català
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes

Llibres comptables i comptes anuals

 • Identificació de la comptabilitat com a part de l'activitat empresarial.
  • Activitat empresarial de la comptabilitat.
  • Ingressos i despeses.
  • Compte de pèrdues i guanys.
  • Cobraments i pagaments.
  • Patrimoni empresarial.
  • Masses patrimonials.
  • Balanç de situació.
 • Descripció dels llibres comptables.
  • Llibre diari.
  • Mètode de la partida doble.
  • Llibre major.
  • Comptes patrimonials i de gestió.
  • Comptes anuals.

Noramativa comptable i Pla General Comptable

 • Anàlisi del Pla General Comptable.
  • Marc conceptual de la comptabilitat.
  • Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes.
  • Normes de registre i valoració.
  • Quadre de comptes.
  • Definicions i relacions comptables.

Registre de l'activitat empresarial

 • Aplicació comptable de l'impost de valor afegit (IVA).
  • Descripció de l'impost.
  • Comptabilització.
  • Tractament no deduïble.
  • Regularització comptable.
 • Interpretació comptable de compres i vendes.
  • Comptabilització de les compres.
  • Tractament comptable dels proveïdors.
  • Comptabilització de les vendes.
  • Tractament comptable dels clients.
  • Gestió comptable de les existències.
 • Interpretació comptable de despeses i ingressos.
  • Comptabilització de serveis exteriors, tributs i altres despeses de gestió.
  • Tractament dels altres creditors.
  • Comptabilització d'altres ingressos de gestió.
  • Tractament comptable dels deutors.
 • Persones que porten la comptabilitat de qualsevol PIME i vulguin conèixer o aprofundir en l'estudi del Pla General Comptable i les normes de comptabilitat.
 • Persones sense coneixements previs de comptabilitat.
 • Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable
  al registre de l'activitat empresarial.
 • Analitzar la comptabilitat com una activitat empresarial, així com interpretar els comptes anuals i els llibres comptables.
 • Aplicar la normativa comptable vinculada al Pla general comptable d'una empresa.
 • Descriure el procediment necessari per registrar comptablement les operacions de compravenda i les operacions de despeses i ingressos.

Aquest curs de Comptabilitat bàsica està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Gestió de seccions de crèdit de cooperatives agràries
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 50 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Actualització fiscal i comptable
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi de balanços
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 50 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi d'estats financers
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i control de costos
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 25 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat avançada
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Aula virtual Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat informatitzada
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 40 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Gestió financera
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 50 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Finances d'empresa per a no financers
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 40 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Impost sobre la renda de les persones físiques - IRPF
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Gestió de tresoreria
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 40 hores
Presencial Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya