Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

English upper-advanced. Level 11

Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
Idioma: Anglès
On-line Idiomes
Inscripcions obertes

Connections

 • Comunicació: Presentar un informe d’investigació.
 • Vídeo: Consciència cultura.
 • Vocabulari: Descriure experiències interculturals.
 • Gramàtica: Repàs dels temps verbals.
 • Conversa: Presentar-se a un grup.

Careers

 • Comunicació: Dirigir una reunió.
 • Vídeo: La importància de l’educació.
 • Vocabulari: Comparar carreres professionals.
 • Gramàtica: Expressar actituds en el passat.
 • Conversa: Fer entendre el teu punt de vista.

Skills practice

 • Vídeo: Cultura i comunicació.
 • Vocabulari: Writing: una carta de presentació / Reading: evitar errors culturals.
 • Comunicació: Writing: una carta de presentació / Reading: evitar errors culturals.
 • Gramàtica: Writing: una carta de presentació / Reading: evitar errors culturals.
 • Conversa: Parlar d’experiències interculturals.

Britain

 • Vídeo: L’Oxford English Dictionary.
 • Vocabulari: Expressions idiomàtiques.
 • Comunicació: Reading: estereotips idiomàtics.
 • Gramàtica: Reading: estereotips idiomàtics.
 • Conversa: Reading: estereotips idiomàtics.

Change

 • Vídeo: Gestió del canvi.
 • Vocabulari: Parlar de mètodes de treball.
 • Comunicació: Fer una presentació formal.
 • Gramàtica: Especular sobre canvis en el futur.
 • Conversa: Mostrar comprensió.

Risk

 • Vídeo: Un banquer d’inversió.
 •  Vocabulari: Parlar sobre tipus de riscos.
 • Comunicació: Participar en una teleconferència.
 • Gramàtica: Fer referències amb pronoms.
 • Conversa: Tenir una bona relació i mostrar interès.

Skills practice

 • Vídeo: Companys, clients i candidats.
 •  Vocabulari: Writing: escriure un currículum / Reading: entrevistes de feina per Internet.
 • Comunicació: Writing: escriure un currículum / Reading: entrevistes de feina per Internet.
 • Gramàtica: Writing: escriure un currículum / Reading: entrevistes de feina per Internet.
 • Conversa: Parlar sobre entrevistes de feina.

United States

 • Vídeo: New York City.
 •  Vocabulari: Diferències entre l'anglès americà i l'anglès britànic.
 • Comunicació: Reading: dos països dividits per un idioma en comú.
 • Gramàtica: Reading: dos països dividits per un idioma en comú.
 • Conversa: Reading: dos països dividits per un idioma en comú.

Teamwork

 • Vídeo: Freelance o contractat?
 •  Vocabulari: Explorar relacions d’equip.
 • Comunicació: Manejar conflictes.
 • Gramàtica: Afegir èmfasi amb fronting, cleft sentences, adverbis, etc.
 • Conversa: Respondre a les crítiques.

Progress

 • Vídeo: L’expansió d’un supermercat.
 • Vocabulari: Parlar sobre factors d’èxit.
 • Comunicació: Resolució de problemes en una reunió.
 • Gramàtica: Utilitzar adverbis per a qualificar actituds.
 • Conversa: Utilitzar llenguatge vago.

Skills practice

 • Vídeo: Fites i objectius.
 • Vocabulari: Writing: escriure una proposta / Reading: consells per aconseguir l’èxit.
 • Comunicació: Writing: escriure una proposta / Reading: consells per aconseguir l’èxit.
 • Gramàtica: Writing: escriure una proposta / Reading: consells per aconseguir l’èxit.
 • Conversa: Parlar sobre objectius i plans de futur.

New Zealand

 • Vídeo: Quennstown – la capital mundial de l’aventura.
 • Vocabulari: L’anglès neozelandès.
 • Comunicació: Reading: paraules neozelandeses sota amenaça.
 • Gramàtica:. Reading: paraules neozelandeses sota amenaça.
 • Conversa: Reading: paraules neozelandeses sota amenaça.
 • Persones que vulguin aprendre i/o perfeccionar l’idioma d’anglès.
 • Expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres massa evidents d’esforç per a trobar l’expressió adequada.
 • Utilitzar l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals.
 • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.
 • Comprendre una amplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d’exigència, així com reconèixer-hi sentits implícits.
 • Descriure experiències interculturals, parlar de mètodes de treball, mostrar comprensió, fer entendre el teu punt de vista, dirigir reunions i participar en teleconferències.
 • Repassar els temps verbals, aprendre a especular sobre canvis en el futur, afegir èmfasis amb fronting, cleft sentences i adverbis, fer referències amb pronoms i utilitzar adverbis per a qualificar actituds.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer i Google Chrome, es recomana Mozilla Firefox
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

English elementary. Level 1
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English elementary plus. Level 2
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English pre-intermediate. Level 3
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English pre-intermediate plus. Level 4
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English intermediate. Level 5
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English intermediate plus. Level 6
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-intermediate. Level 7
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-intermediate plus. Level 8
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English advanced. Level 9
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English advanced plus. Level 10
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-advanced plus. Level 12
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya