Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

English upper-advanced plus. Level 12

Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
Idioma: Anglès
On-line Idiomes
Inscripcions obertes

Learning

 • Comunicació: Parlar per telèfon.
 • Vídeo: Formació.
 • Vocabulari: Parlar de formació i aprenentatge.
 • Gramàtica: Clàusules de participi, “el futur en el passat”.
 • Conversa: Expressar disgust.

Performance

 • Comunicació: Fer una presentació improvisada.
 • Vídeo: Satisfacció professional.
 • Vocabulari: Parlar de les expectatives dels contractadors i contractats.
 • Gramàtica: Fer preguntes.
 • Conversa: Fer preguntes difícils.

Skills practice

 • Vídeo: Les vides dels altres.
 • Vocabulari. Writing: una carta d’acord / Reading: cultura i globalització.
 • Comunicació. Writing: una carta d’acord / Reading: cultura i globalització.
 • Gramàtica. Writing: una carta d’acord / Reading: cultura i globalització.
 • Conversa: Comparar les tradicions del teu país amb les dels altres.

Britain

 • Vídeo: George Orwell.
 • Vocabulari: Anglès britànic col·loquial.
 • Comunicació. Reading: "1984".
 • Gramàtica. Reading: "1984".
 • Conversa. Reading: "1984".

Resource

 • Vídeo: Responsabilitat social corporativa.
 • Vocabulari: Parlar de recursos.
 • Comunicació: Arribar a un acord en una reunió.
 • Gramàtica: Els condicionals.
 • Conversa: Resoldre malentesos.

Leadership

 • Vídeo: Lideratge.
 • Vocabulari: Parlar d’estils de lideratge.
 • Comunicació: Parlar sobre canvis en una reunió.
 • Gramàtica: Utilitzar el passiu per despersonalitzar.
 • Conversa: Expressar opinions personals.

Skills practice

 • Vídeo: Entrar en allò personal.
 • Writing. Una carta d'acord.
 • Reading: Són els 29 l’edat perfecta?
 • Conversa: Descriure’s a un mateix.

Ireland

 • Vídeo: Fam irlandesa de la patata.
 • Vocabulari: Anglès irlandès col·loquial.
 • Comunicació. Reading: paraules d’origen irlandès.
 • Gramàtica. Reading: paraules d’origen irlandès.
 • Conversa. Reading: paraules d’origen irlandès.

Values

 • Vídeo: La fallida d’Enron.
 • Vocabulari: Parlar de valors.
 • Comunicació: Arribar a una acord.
 • Gramàtica: Utilitzar inversió per a èmfasi.
 • Conversa: Plantejar un problema.

Persuasion

 • Vídeo: Vendes.
 • Vocabulari: Parlar sobre influència i persuasió.
 • Comunicació: Convèncer en una presentació.
 • Gramàtica: Connectors discursius.
 • Conversa: Fer i rebre compliments.

Skills practice

 • Video: El món natural.
 • Writing: Un mailing.
 • Reading: Benidorm i l’ecoturisme.
 • Speaking: Parlar sobre el canvi climàtic.

Australia

 • Vídeo: Gran barrera de corall.
 • Vocabulari: Anglès australià col·loquial.
 • Comunicació: Reading: l’auge i la caiguda de l’argot australià.
 • Gramàtica:. Reading: l’auge i la caiguda de l’argot australià.
 • Conversa: Reading: l’auge i la caiguda de l’argot australià.
 • Persones que vulguin aprendre i/o perfeccionar l’idioma d’anglès.
 • Expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres massa evidents d’esforç per a trobar l’expressió adequada.
 • Utilitzar l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals.
 • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.
 • Comprendre una amplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d’exigència, així com reconèixer-hi sentits implícits.
 • Parlar de la formació i l’aprenentatge, oferir presentacions improvisades, arribar a acords, resoldre mals entesos, abordar preguntes difícils i expressar opinions personals.
 • Utilitzar clàusules de participi, el passiu per a despersonalitzar, inversió per a èmfasis, els condicionals i els connectors discursius.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer i Google Chrome, es recomana Mozilla Firefox.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

English elementary. Level 1
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English elementary plus. Level 2
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English pre-intermediate. Level 3
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English pre-intermediate plus. Level 4
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English intermediate. Level 5
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English intermediate plus. Level 6
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-intermediate. Level 7
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-intermediate plus. Level 8
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English advanced. Level 9
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English advanced plus. Level 10
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-advanced. Level 11
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya