Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Gestió duanera i fiscalitat del comerç internacional

Preu: 260€
Durada: 32 hores
Idioma: Castellà
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes

Introducció

Política duanera comunitària

 • Fonaments de la política duanera comunitària.
 • El mercat i les quatre llibertats.
 • Funcions de la duana.
 • Transaccions.

El codi duaner modernitzat

 • Circulació de las mercaderies.
 • L’origen de les mercaderies.
 • Documentació acreditativa de l’origen.
 • DUA.
 • Lliure pràctica.
 • Règims duaners econòmics.
 • Règims duaners suspensius.
 • Trànsit intern.
 • Exportació.
 • Altres destinacions duaneres.

Operador econòmic autoritzat (O.E.A.)

 • Tipologia d’operadors econòmics autoritzats.
 • Qui pot ser O.E.A.
 • Procediment d’autorització.

Aranzel

 • Suspensions.
 • Contingents aranzelaris.
 • Plafons o límits màxims aranzelaris.
 • Drets Antidumping.
 • Drets antisubvenció.

Valor en duanes

 • Principio del valor de transacció.
 • Altres sistemes de valoració.

IVA i impostos especials

 • IVA.
 • Impostos Especials (IIEE).

Règims comercials

 • Règims importació / exportació.
 • Àrees d’origen de les mercaderies d’importació.
 • Àrees de destí de les mercaderies d’exportació.
 • Règim de llibertat comercial.
 • Règim de restricció comercial.
 • Esquemes de règims comercials.
 • Localització del règim comercial.

Comerç Intracomunitari

 • Naturalesa de l’operador.
 • Volum de comerç intracomunitari.
 • Presentació de l’INTRASTAT.

Garanties dels operadors enfront a l’administració

 • Importació.
 • Revisions documentals.
 • Inspeccions tècniques.

Duanes i fiscalitat a Canàries

 • Règim de vaixells i navilieres.
 • Tributs indirectes específics - IGIC.
 • Especialitats a l’aplicació dels principals impostos.
 • Exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.
 • Exempció en l’Impost General Indirecte Canari.
 • Deducció por Inversions a Canàries.
 • Reserva per Inversions a Canàries.
 • Règim especial de les empreses productores de béns corporals.
 • Resum del règim fiscal de Canàries.

Exercici pràctic 1

Exercici pràctic 2

 

 • Professionals que es dediquin a la comercialització i vulguin adquirir coneixements sobre el comerç exterior.
 • Persones que vulguin conèixer els aspectes generals del comerç exterior.
 • Millora la gestió duanera de les seves operacions de comerç internacional.
 • Conèixer com funciona la duana, els tràmits documentals a realitzar i el funcionament de l’IVA en exportacions i importacions, que són temàtiques que ha de dominar qualsevol departament de comerç exterior.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Vull exportar, per on començo? Gestió duanera i Incoterms 2010
Preu: 380€
Durada: 35 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
El secret del comerç exterior en 15 casos pràctics
Preu: 225€
Durada: 30 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Gestió del comerç exterior (CEX)
Preu: 550€
Durada: 120 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Mitjans de pagament en comerç internacional
Preu: 165€
Durada: 12 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Incoterms
Preu: 170€
Durada: 15 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Tot el què has de saber del comerç internacional en 40 casos pràctics
Preu: 280€
Durada: 20 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Com cobrar i finançar les operacions de comerç internacional
Preu: 220€
Durada: 15 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
CAU i OEA: la nova normativa duanera de la Unió Europea
Preu: 260€
Durada: 20 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Comerç exterior
Data: 23/02/2022 al 15/06/2022
Preu: 385€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Logística internacional i incoterms
Data: 21/02/2022 al 23/05/2022
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Som socis de:
Amb el suport de