Carregant web FCAC

Servei d’Assessorament Agroalimentari

per a cooperatives

Josep Ll. Bosque
Cap de la Unitat de Representació
Tel. 932 292 017 | josepll.bosque@fcac.coop

Què us oferim?

Un equip d’enginyers agrònoms amb àmplia experiència en la normativa agroalimentària, la política agrària europea i la interlocució amb les diferents administracions. Col·laboració amb experts en matèries específiques.

   Assessorament Agroalimentari

Informació puntual sobre les novetats de la normativa agroalimentària i altres temàtiques productives. Difusió de les noves tendències, propostes i iniciatives legislatives en política agrària i sectorial.

Divulgació dels estudis de conjuntura, estadístiques i indicadors dels principals mercats agroalimentaris. Representació dels interessos específics de les cooperatives.

Interlocució directa amb les administracions competents i participació en més de 100 fòrums de debat.

Suport a la internacionalització del sector mitjançant instruments especialitzats.

   Orientació energètica integral

Participació en subhastes col·lectives d’energia elèctrica i en la compra diària d’energia.

Diagnosi energètica. Auditoria energètica (obligatòria per a grans empreses).

Gestor energètic. Determinació del patró de consum, cerca del millor preu disponible i recomanació d’accions d’estalvi.

Solucions per a cooperatives amb consum energètic estacional.

   Conseller de seguretat de mercaderies perilloses

Assessorament en la gestió de mercaderies perilloses (obligatori per a les cooperatives que rebin subministres –gasoil, fitosanitaris, adobs- a les seves instal·lacions).

Diagnosi prèvia de l’afectació de les activitats de la cooperativa.

Visita anual obligatòria del conseller de seguretat per a verificar el compliment de la

normativa. Informe d’avaluació i informe anual per a tramesa a l’Administració competent.

Formació en la gestió de mercaderies perilloses.

   Inspeccions de maquinària de tractaments fitosanitaris

Inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris a través d’una ITEAF (condicions avantatjoses per als socis de les cooperatives federades).

Sessió informativa sobre el procés d'inscripció al Registre Oficial de Maquinària, posada a punt de l’equip, criteris d’avaluació i procediment d’inspecció.

Inspecció tècnica de l’Equip d’Aplicació de Productes Fitosanitaris.

Segona inspecció inclosa en el preu, en el cas que la primera sigui desfavorable.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya