Carregant web FCAC

Servei Jurídic

per a cooperatives

Mar Garriga
Cap del Servei Jurídic i Laboral. Advocada
Tel. 932 292 015 | mar.garriga@fcac.coop

Què us oferim?

Un equip d’advocats especialitzat en cooperatives agràries. La seguretat del dictamen jurídic més expert en Dret Cooperatiu i amb una visió integradora de la resta de l’ordenament jurídic. Possibilitat d’una millor gestió empresarial dins dels marcs normatius de Dret Mercantil, Dret Civil i Dret Administratiu.

   Assessorament jurídic

Planificació i seguiment en la constitució de cooperatives de primer i segon grau.

Modificacions estatutàries d’acord amb la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.

Assessorament en la complementació dels llibres socials.

Processos d’altes i baixes de socis.

Expedients sancionadors de socis.

Orientació continuada als consells rectors i gerents de cooperatives.

Assistència jurídica a les assemblees generals de socis.

Emparament en cas de conflictes societaris.

Redacció d’actes i acords socials.

Elaboració d’informes.

   Àrees d’especialització

Fusions i acords d’intercooperació.

Constitució i seguiment de la normativa d’OPFH i ADV.

Corporate compliance. Control, vigilància i supervisió dels òrgans de govern de la cooperativa. Codi ètic de les empreses.

Implementació i auditoria per verificar el compliment de la normativa de protecció de dades.

Tramitació de marques.

   Defensa legal en situacions de conflicte

Des de la definició d’una estratègia prejudicial del conflicte fins a la direcció jurídica davant dels Tribunals Ordinaris; mediació, conciliació i arbitratge davant del Consell Superior de la Cooperació.

Conflicte societari i impugnació dels acords socials.

Contractes mercantils i civils.

Recursos administratius i contenciosos administratius.

Responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Recobrament de morosos.

Accions de responsabilitat.

Arrendaments.

Elaboració d’informes.

 

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya