Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Mitjans de pagament en comerç internacional

Preu: 165€
Durada: 12 hores
Idioma: Castellà
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes

Introducció

 • Riscos en les formes de pagament.
 • Elecció del mitjà de cobrament / pagament.
 • Figures bàsiques.

Pagament en efectiu

 • Model B3.

Formes de pagament simples

 • Dades necessàries.
 • Xecs.
 • Xec personal.
 • Xec bancari.
 • Transferència bancària.

Gestió de cobrament de documents

 • Ordre de pagament simple.
 • Ordre de pagament documentari.
 • Remeses bancàries.
 • Remesa simple.
 • Remesa documentària.

Crèdit documentari

 • Esquema de funcionament.
 • Tipus i modalitats de crèdits.
 • Sol·licitud del crèdit documentari.
 • Revisió de documents.

Garanties i avals

 • Garanties a primer requeriment.

Garanties bilaterals

 • Procediment.
 •  Avantatja.

Comerç de compensació

 • Permuta.
 • Compensació simple.
 • Compres lligades.
 • Revers countertrade.
 • Classes d’acords de comerç compensat.
 • Riscos i costos.
 • Figures que intervenen.
 • Professionals que es dediquin a la comercialització i vulguin adquirir coneixements sobre el comerç exterior.
 • Persones que vulguin conèixer els aspectes generals del comerç exterior.
 • Escollir la forma més correcta de pagament, en una operació de comerç exterior.
 • Conèixer els riscos associats de cada una de las formes de pagament, en l’àmbit internacional.
 • Reduir al mínim els riscos d’impagaments, escollint la forma més avantatjosa per a cada tipus d’operació.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Vull exportar, per on començo? Gestió duanera i Incoterms 2010
Preu: 380€
Durada: 35 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
El secret del comerç exterior en 15 casos pràctics
Preu: 225€
Durada: 30 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Gestió del comerç exterior (CEX)
Preu: 550€
Durada: 120 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Gestió duanera i fiscalitat del comerç internacional
Preu: 260€
Durada: 32 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Incoterms
Preu: 170€
Durada: 15 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Tot el què has de saber del comerç internacional en 40 casos pràctics
Preu: 280€
Durada: 20 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Com cobrar i finançar les operacions de comerç internacional
Preu: 220€
Durada: 15 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
CAU i OEA: la nova normativa duanera de la Unió Europea
Preu: 260€
Durada: 20 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Comerç exterior
Data: 23/02/2022 al 15/06/2022
Preu: 385€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Logística internacional i incoterms
Data: 21/02/2022 al 23/05/2022
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Som socis de:
Amb el suport de