Carregant web FCAC

La Inspecció de Treball publica l'esperat criteri tècnic sobre el registre de jornada

12/06/2019

El passat 13 de maig el ministeri de Treball va publicar una Guia on s’especificaven alguns aclariments envers el registre de jornada. Doncs bé, ara ha estat la Inspecció de Treball i Seguretat Social la que ha publicat el Criteri Tècnic 101/2019, envers l’actuació de la ITSS en matèria de registre de jornada.

Els principals aspectes que desenvolupa el criteri són en relació a la garantia del registre de la jornada i el regim sancionador. Realment, els aclariments que realitzen són els que des del Servei Laboral ja vàrem transmetre a la formació específica envers el registre de jornada, el passat 21 de maig a La Selva del Camp.

Aquest criteri té per objectiu fixar els criteris per la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn a partir de la data d’entrada en vigor del Reial decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra el treball laboral en la jornada de treball.

En relació a la garantia del registre de jornada el criteri especifica que:

  • L’obligatorietat de dur el registre de jornada no és una opció, ans el contrari, és una obligació.
  • El registre ha d’incloure l’horari de l’inici i el final de la jornada. Ara bé, no s’exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses entre l’inici i la finalització de la jornada diària, que no tinguin caràcter de temps detreball efectiu. Mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa, el registre de jornada es podrà organitzar de manera que inclogui les interrupcions o pauses que es considerin, sempre i quan el registre inclogui necessàriament l’horari d’inici i finalització de la jornada.
  • Ha de ser objectiu i fiable.
  • No s’accepta com a registre els quadrants horaris o les distribucions de jornades prèvies a la realització efectiva del treball.
  • Cal continuar amb el registre de jornada dels treballadors a temps parcial i, també, amb el registre d’hores extraordinàries que estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors.
  • Recordar el criteri que els representants legals han de ser informats mensualment de les hores extraordinàries realitzades pels treballadors, qualsevol que sigui la seva forma de compensació, rebent còpia dels resums a que es refereix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors.
  • En relació al registre de jornada en els desplaçaments transnacionals, recordar que cal aplicar el que estableix l’article 6 de la Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballador/es en el marc d’una prestació de serveis transnacional, en la redacció efectuada per el Reial Decret Llei 9/2017.
  • En relació a la conservació de la documentació, recordar que seran 4 anys, i especifica, concretament, que aquesta informació ha d’estar a disposició de la representació dels treballadors i de la ITSS. Especifica concretament que hauran de ser accessible al moment i trobar-se físicament al centre de treball.
  • En relació a l’organització i documentació, especifica que ha de ser un sistema de registre objectiu, que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posterior de les dades, ique respecti la normativa de Protecció de Dades Personals.
  • Finalment, aclareix que és competència de la ITSS la verificació que l’organització i la documentació del registre de jornada ha estat precedida del corresponent procediment de negociació de consulta amb els representants dels treballadors, mitjançant les actes emeses.

El criteri també recorda el règim sancionador en matèria d’infraccions, en matèria de temps de treball i de registre de jornada.

Altres notícies

FCAC inverteix 110.000€ en AgriCoop Bigdata

19/01/2021

En el marc del projecte AgriCoop Bigdata, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha signat un acord amb la Universitat de Lleida...

Afectació del temporal Filomena a les cooperatives

11/01/2021

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya confirma que les nevades i el temporal Filomena han afectat un total de 35.000 hectàrees de...

Reconeixement a Fruits de Ponent pel compromís amb la ‘intercooperació’

18/12/2020

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha rebut aquest dijous 17 de desembre per part de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) un dels...

Uns 65 M€ anuals en perill si les explotacions catalanes queden excloses dels ecoesquemes de la PAC

17/12/2020

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que estan en joc un total de 63,5 M€ anuals si el Ministeri d’Agricultura no...

La FCAC reclama al Govern una línia d’ajuts als cellers cooperatius

15/12/2020

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha reclamat al Departament d’Agricultura la necessitat d’implementar una línia...

Donació al fons d'emergència AntiCOVID del Grup Alba

11/12/2020

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha fet efectiva aquest matí la donació de 3.800 mascaretes i 3.800 euros aportats pel...

La FCAC lliurarà 3.800 mascaretes i donarà 3.800€ al Grup Alba

10/12/2020

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) farà efectiva, demà 11 de desembre, la donació de 3.800 mascaretes i 3.800 euros...

Les cooperatives invertiran més de 30 M€ en intercooperació i innovació

02/12/2020

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) valora en positiu la confirmació de la nova convocatòria del Pla de Millora de la...

Som socis de:
Amb el suport de