Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Control del temps i de la productivitat

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Idioma: Català
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes

Introducció a la mesura de temps

 • El temps com a recurs El temps, un recurs perible.
 • Canvi d’hàbits respecte la gestió del temps.
 • Perills d’algunes conductes: excessiu perfeccionisme, la procrastinació.
 • El treball per objectius.
 • La roda de Deming.

Requisits de l'estudi de temps

 • Eines per a la gestió eficaç del temps.
 • La priorització de tasques.
 • La planificació: planning anual, full de registre, l’agenda, planificacions trimestrals i/o mensuals, planificacions setmanals, planificacions setmanals, planificacions diàries.
 • Seguiment, control i avaluació del treball: ús d’indicadors d’assoliment, registre d’activitat diària.
 • Conducció eficaç de reunions.

Tècniques per a l'estudi de temps

 • Mecanismes de control. Activitats d’alt i baix rendiment.
 • Les activitats d’alt rendiment: establiment de dates límit, corbes de rendiment, tècniques per crear nous hàbits
 • Les activitats de baix rendiment.
 • Organització de la jornada: inici, transcurs i final. Ús de bones pràctiques.

Suplements i temps tipus

 • Lladres del temps.
 • Els lladres interns: identificació i directrius per afrontar-los.
 • Els lladres externs: identificació i directrius per afrontar-los.

Mostrejos de treball

 • La delegació.
 • Beneficis de la delegació.
 • Tasques delegables i les no delegables.
 • Metodologia pràctica de la delegació: objectius, fases, recursos i fites temporals.
 • Com afrontar possibles dificultats a l’hora de delegar.

Temps estàndard i fórmules de temps

 • El control de l’ús del propi temps: aplicació pràctica.
 • El registre de la manera com s’empra realment el temps.
 • Anàlisi d’aquest registre: identificació de tasques no productives, detecció d’hàbits negatius i reprogramació del temps.
 • Persones que troben difícil complir amb les seves tasques laborals per manca de temps, fet que els hi provoca estrès i conseqüències negatives.
 • Persones que volen aprendre a gestionar el seu temps d'una manera eficaç.

Capacitar per a la realització d'estudis de mètodes de treball i presa de temps en l'activitat industrial.

Aquest curs de Control del temps i de la productivitat està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Habilitats de comunicació
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Resolució de conflictes
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Lideratge d'equips
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Planificació i gestió estratègica
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Habilitats directives
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Eines de coaching. Nivell I
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Eines de coaching. Nivell II
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Gestió del canvi a l'organització
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Gestió del temps
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Intel·ligència emocional
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Conducció de reunions
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya