Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Gestió del temps

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Idioma: Català
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes

Aproximació al concepte de temps

 • Concepte de temps i mitologia.
 • Diferents interpretacions.

Característiques del temps

El maneig del temps

 • Manera rellotge vs manera brúixola.
 • Manera rellotge.
 • La tècnica pomodoro.
 • La Llei de Parkinson.
 • Entre nyap i perfeccionisme: la zona d'eficiència.
 • Manera brúixola.

Causes de la pèrdua de temps

 • Principals motius.
 • Creences sobre la gestió del temps.

Organització i productivitat personal

 • Evolució històrica.

Els principals models de productivitat personal

 • El model de productivitat de Bàrbara Berckhan.
 • El model de productivitat de David Allen.
 • El model de productivitat de Leo Babauta.

Gestió del propi estat

 • Canviar l'enfocament.
 • Cas d'estudi.
 • La forma com l'estrès afecta al rendiment.

Un nou enfocament en la gestió del temps

 • Canvi de paradigma.
 • Els set hàbits.
 • La Victòria privada. Els tres primers hàbits.
 • La Victòria pública.
 • Hàbit 7.

Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps

 • Proactivitat.
 • Començar amb una finalitat en ment.
 • Afilar la serra.
 • Primer el primer: tasques urgents i importants.
 • La matriu de la gestió del temps.
 • Ocupar-nos del que és important.

Els lladres de temps

 • Qüestions prèvies.
 • Cas d'estudi.
 • Aprofitar els bioritmes personals.
 • La teoria dels bioritmes.
 • Factors influents en els bioritmes diaris.
 • Imprevists.

Visites, cridades, E-mails

 • Visites.
 • Cridades.
 • E-mails.

Reunions

 • Preparar la reunió.
 • Algunes idees per a la reunió.

Multitasca

Planificar i prioritzar

Tasques elefant i tasques ratolí

Procrastinació

 • Concepte.
 • Motius interns.
 • Motius externs.

Delegar

Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.

 • Els nous lladres de temps.
 • Navegació inconscient.
 • Xarxes socials.
 • Blogs i notícies.
 • Persones que estiguin interessades en saber quines són i com cal aplicar les tècniques d'administració del temps per a organitzar-se millor.
 • Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.

Aquest curs de Gestió del temps està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació. 

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Habilitats de comunicació
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Resolució de conflictes
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Lideratge d'equips
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Planificació i gestió estratègica
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Habilitats directives
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Control del temps i de la productivitat
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Eines de coaching. Nivell I
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Eines de coaching. Nivell II
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Gestió del canvi a l'organització
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Intel·ligència emocional
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Conducció de reunions
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya