Carregant web FCAC

AGRILOOP

Agricultura circular per convertir els subproductes agraris en noves oportunitats

El projecte s’executa amb l’objectiu de contribuir a l’arribada d’una nova economia circular, desbloquejant el potencial dels subproductes agrícoles per convertint-los en noves oportunitats i solucions innovadores, basades en una biologia circular i eco-eficient.

Té una durada de 4 anys i s’ha iniciat el desembre de 2022.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar processos de bioconversió segurs i sostenibles basats en un ecodisseny, integrats en biorefineries en cascada que ampliïn de manera eco-eficient el valor dels subproductes agrícoles per a la producció de proteïnes, polièsters i altres bio-productes d’alt valor afegit emprats en l’alimentació, pinsos i aplicacions per diferents materials com ara bioplàstics.

Els objectius específics són:

 • Establir condicions marc per a la seguretat i sostenibilitat, dissenyant cadenes de valor innovadores per a la creació de valor afegit dels residus agrícoles amb una visió acordada entre les parts interessades de la Unió Europea i Xina.
 • Desenvolupar processos d’extracció verda flexibles, fàcilment escalables i adaptables per a matèries primeres, que permetin generar productes bioquímics altament funcionals: proteïnes, pèptids, biopolièsters, polifenols i carotenoides.
 • Avançar en l’optimització de les rutes de conversió biològica dels subproductes agrícoles en proteïnes i polièsters microbians d’alt valor afegit, enfocant-se en aplicar els avanços biotecnològics per donar solució als colls d’ampolla existents.
 • Integrar i validar, en condicions properes a les reals, les cadenes de valor desenvolupades, per impulsar els productes finals cap al mercat.
 • Promoure el projecte i assegurar la màxima explotació dels resultats obtinguts dins la Unió Europea i la Xina.      

Socis del projecte

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC); Institut National pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environment (INRAE), França; Stichting Wageningen Research (WG), Països Baixos; Syddansk Universitet (SDU), Dinamarca; ECOZEPT France; Universidade de Santiago de Compostela (USC), Espanya; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO), França; Universidade Nova de Lisboa (ITQB), Portugal; TOMAPAINT SRL (TOMA), Itàlia; Nova ID FCT - Associacao par a Inovacao e Desenvolvimento da FCT (NID), Portugal; Università Degli Studi di Roma “La Sapienza” (UNIROMA), Itàlia; ENTOMOTECH, SL (ENTO), Espanya; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Espanya; Universiteit Gent (Ugent), Bèlgica; Università Degli Studi di Verona (UNIVR), Itàlia.

Resultats esperats

 • Aprofitar el valor dels supbroductes agrícoles utilitzant les biorefineries en cascada.
 • Anticipar-se a les complexes circularitats de les solucions basades en l’ús de subproductes agrícoles.
 • Recuperar les funcions originals de la biomassa agrícola no utilitzada actualment.
 • Adaptació del cicle de bioconversió en el seu conjunt a les necessitats reals.
 • Escalar les oportunitats circulars d’alt valor afegit dins del mateix sector agrícola.  
 • Enfortir la cooperació i la visió compartida entre la Unió Europea i la Xina.

Més informació

WEB DEL PROJECTE https://www.agriloop-project.eu/

Entitats finançadores

Aquest projecte ha rebut finançament en el marc del nou programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea.

  

Visita tècnica a camps de pomera de Girona Fruits
Visita tècnica a camps de pomera de Girona Fruits © FCAC
Visita tècnica a camps de pomera de Girona Fruits
Visita tècnica a camps de pomera de Girona Fruits © FCAC
Visita tècnica a la cooperativa Progrés Garbí
Visita tècnica a la cooperativa Progrés Garbí © FCAC
Visita tècnica als camps de cultiu d'un soci de la cooperativa Conca de la Tordera
Visita tècnica als camps de cultiu d'un soci de la cooperativa Conca de la Tordera © FCAC
Visita tècnica als camps de cultiu d'un soci de la cooperativa Conca de la Tordera
Visita tècnica als camps de cultiu d'un soci de la cooperativa Conca de la Tordera © FCAC
Visita tècnica a Corma
Visita tècnica a Corma © FCAC
Visita tècnica a Corma
Visita tècnica a Corma © FCAC

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya