Carregant web FCAC

CONCAT LIVING LABS

Monitoratge col·laboratiu i adaptació al canvi climàtic

Forma part del projecte mare europeu ECO-READY que busca aconseguir una resiliència dinàmica pels sistemes agroalimentaris europeus a partir de donar resposta als reptes socio-ecològics, la biodiversitat, sostenibilitat, etc.  

Concretament, el projecte CONCAT LL té l’objectiu d’establir un living lab multidisciplinar i col·laboratiu enfocat a donar resposta als reptes del canvi climàtic.

Té una durada de dos anys i s’inicia l’abril de 2024.

Objectius

L’objectiu principal és abordar de forma integral els complexos reptes ocasionats pel canvi climàtic en els sistemes agroalimentaris de 5 productes seleccionats, de la regió del sud-oest del mediterrani europeu (MSWER, sigles en anglès).

Per tal d’aconseguir-ho es plantegen els objectius secundaris següents:

 • Establir un LL (living lab) a Catalunya per accelerar el R&D en quant a la mitigació del canvi climàtic.
 • Avaluar les vulnerabilitats presents als sistemes agroalimentaris de la regió MSWER.
 • Crear i testar diferents escenaris relacionats amb els canvis climàtics per identificar els potencials impactes que pugui tenir.
 • Desenvolupar estratègies adaptatives que abordin els reptes de seguretat alimentària a Catalunya i que estiguin alineades amb els ODS.
 • Millorar la resiliència agrícola a les condicions climàtiques extremes. 
 • Definir un pla de contingència pels productes seleccionats, a partir de co-dissenyar accions alternatives viables per mitigar els impactes negatius del canvi climàtic.
 • Creació i gestió de conjunts de dades que relacionin el clima, els sistemes agroalimentaris i els ecosistemes.
 • Participar activament en la defensa de polítiques a partir de les actuacions realitzades i dades obtingudes.

Socis del projecte

La FCAC és sòcia del CONCAT LL juntament amb l'IRTA i la consultoria NAKED Innovations.

El projecte mare ECO-READY és un consorci de 18 socis de diferents països europeus, coordinat per CZU Universitat Txeca de Ciències de la Vida de Praga. 

Resultats esperats

 • Establiment dels living labs i la seva comunitat d’usuaris.
 • Desenvolupament d’un pla d’escalabilitat i sostenibilitat que inclogui recursos financers locals i europeus.
 • Configuració d’espais experimentals pels 5 productes d’estudi seleccionats.
 • Creació de conjunts de dades per al modelatge i anàlisi dels escenaris seleccionats.
 • Desenvolupament i anàlisi d’escenaris basats en les dades recol·lectades.
 • Creació d’una comunitat col·laborativa per a l’escalabilitat, monitoratge descentralitzat i activitats de mitigació.
 • Realització de recomanacions polítiques i estratègies de mitigació a llarg termini.

Entitats finançadores

Aquest projecte ha rebut finançament en el marc del programa de recerca i innovació Horizon-CL6-2022 de la Unió Europea.

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya