Carregant web FCAC

Cooperatives agràries i economia social

20/03/2019
Cooperatives agràries i economia social
Cooperatives agràries i economia social © FCAC
Cooperatives agràries i economia social
Cooperatives agràries i economia social © FCAC
Cooperatives agràries i economia social
Cooperatives agràries i economia social © FCAC

 

Posar en valor que, des del Departament de Treball, s'impulsin projectes innovadors que afavoreixin el desenvolupament del cooperativisme agrari i la importància de promoure les línies específiques de suport a l'enconomia social

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s’ha reunit amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, amb l’objectiu de plantejar-li els reptes que aquestes empreses han d’afrontar per tal de garantir el creixement del sector.

En aquest sentit, la Federació ha aprofitat la trobada per posar en valor que les cooperatives compleixen una funció cabdal com a model d’empresa en l’economia social. Són generadores de riquesa i llocs de treball i, a més, presten serveis en l’àmbit rural, a on sovint hi ha manca d’iniciativa privada.

Per aquest motiu, s’ha subratllat la importància que, des del Departament de Treball, s’impulsin projectes innovadors que afavoreixin el desenvolupament del cooperativisme agrari i s’ha destacat la importància de promoure les línies específiques de suport a l’economia social. La Federació ha fet una valoració especialment positiva dels projectes Singulars, que permeten treballar en àmbits tan estratègics com el relleu generacional al camp –amb el projecte liderem el relleu.coop- i l’arribada dels productes cooperatius al consumidor català –projecte agrobotigues.cat.

En canvi, també s’ha posat de manifest que altres línies, com Ateneus cooperatius, no acaben de respondre a les necessitats d’un sector que té el creixement i l’especialització empresarial com a objectius més imminents. En aquest sentit, la Federació ha proposat buscar un millor encaix d’aquesta eina amb les necessitats del cooperativisme agrari i així poder garantir la seva concreció en projectes eficaços per a la creació d’ocupació, la col·laboració empresarial, la innovació i la internacionalització del sector.

Finalment, s’han plantejat qüestions d’ordre més intern però no per això menys rellevants, com la modificació del sistema de bonificació per a la realització de formació a treballadors i la necessitat de procedir a la completa digitalització del Registre de Cooperatives. Precisament, aquesta és una de les assignatures pendents d’anteriors legislatures i la seva activació resultaria transcendental per agilitzar la relació d’aquestes empreses amb l’Administració.

A Catalunya...

Les cooperatives agràries catalanes tenen un pes sobre el conjunt de la producció final agrària superior al 37% del total. Aquestes empreses aglutinen 31.483 socis productors, generen 4.436 llocs de treball i compleixen una imprescindible funció social en molts nuclis rurals.

L’últim exercici –segons dades de l’Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya 2018- s’hi ha produït un augment tant de l’ocupació fixa com femenina. En concret, els llocs de treball fixos han augmentat un 5,5% i ja representen el 63% del total (2.794 treballadors); mentre que l’ocupació femenina ha crescut un 4,3% i se situa en el 49% (2.182 treballadores).

Aquesta progressió es tradueix en un increment del 4,9% del nombre mitjà de treballadors per cooperativa i també la facturació per treballador fix ha augmentat un 3,9% fins als 602.330€.

 

Altres notícies
29.03.2023

Uns 200 cooperativistes celebren l’aposta per la intercooperació

03/2023

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han commemorat el 20è...

29.03.2023

La verema en verd: oportunitat front la sequera?

03/2023

La collita en verd és una mesura de regulació de mercat. Es tracta d’un instrument de gestió de riscos quan es detecta un desequilibri i,...

29.03.2023

La pitjor campanya d'oli en quinze anys

03/2023

Ens trobem davant de la pitjor collita d’oli d’oliva a Catalunya en molts anys. Des de 2005, les campanyes mai havien estat inferiors a les...

29.03.2023

Bioseguretat a les granges

03/2023

La bioseguretat a les granges és una peça clau per controlar la transmissió de malalties en el bestiar. Per aquest motiu, caldria augmentar les...

29.03.2023

Plataforma informàtica de les seccions de crèdit per millorar els serveis des de la intercooperació

03/2023

L’any 2013 es van començar a integrar les primeres cooperatives a CoopCredit, aplicació exclusiva per a la gestió telemàtica de les seccions de...

29.03.2023

Del Camp a la Taula

03/2023

La Comissió Europea va publicar l’estratègia “Del Camp a la Taula”, com a part del Pacte Verd Europeu, per accelerar la transició cap a un...

29.03.2023

Batea, petjades del passat i del present

03/2023

Us proposem descobrir Batea, a la Terra Alta, una població amb un passat històric molt ric, ja que des de la protohistòria se n’han trobat...

05.12.2022

Les cooperatives agràries busquen alternatives a l’encariment de l’energia

12/2022

L’estudi sobre l’impacte de la crisi energètica dut a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que el sector...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya