Carregant web FCAC

OPINIÓ

La formació als socis, el futur de les seccions de crèdit

Natàlia Mas i Guix | Secretària d'Economia, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

31/07/2019

El Parlament de Catalunya, amb l’aprovació per unanimitat de la Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives, va revisar i modernitzar la normativa que regulava el funcionament d’aquestes seccions. La Llei 6/1998 que es derogava s’havia mantingut pràcticament sense variacions durant gairebé dues dècades.

Una de les principals novetats introduïdes per aquesta nova Llei va ser la professionalització en la gestió i en la presa de decisions d’aquestes cooperatives. Així, les cooperatives agràries amb secció de crèdit han de comptar amb una direcció general professionalitzada, amb un mínim d’experiència acreditada en gestió empresarial i amb coneixements financers. És el consell rector qui designa les persones adients per assumir aquestes responsabilitats i qui acredita que disposin de prou experiència i preparació tècnica.

Tanmateix, atesa la situació de partida, la Llei va establir un període transitori de tres anys, que finalitza al juny del 2020, per tal que les persones que estiguin ocupant aquestes responsabilitats puguin formar-se adequadament i actualitzar els seus coneixements. En aquest sentit, el Govern, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha fet una aposta ferma per a la professionalització i formació en la governança d’aquestes cooperatives i ha posat a disposició del sector cursos de formació financera específics.

Ens consta l’èxit de convocatòria dels cursos per als gestors, impulsats per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que ha estat rebuda amb una forta demanda al llarg del 2018, i que ha motivat que s’inclogui novament aquesta formació en l’oferta per al 2019. Desafortunadament, la demanda de formació per als socis i òrgans de govern i control és encara molt reduïda, punt que considerem un fet a millorar i esperem que es corregeixi en les properes edicions.

La secció de crèdit és una organització interna dins de la cooperativa agrària amb la qual operen els seus cooperativistes, que són alhora els qui en determinen l’activitat i aproven anualment el pla economicofinancer. Cal doncs que aquests, i especialment els membres del consell rector, que en darrer terme són els responsables de la cooperativa, es dotin dels coneixements indispensables en matèria agrària i financera, per tal de garantir una gestió òptima i poder prendre les decisions més encertades.

El capital humà, si l’entenem com a l’educació que s’obté des de l’ensenyament infantil fins a l’aprenentatge actiu durant tota la vida, és la base de tot. En l’àmbit de les cooperatives agràries amb secció de crèdit, la formació és igualment cabdal: podríem dir que constitueix el pilar fonamental per tal que aquestes puguin continuar sent agents generadors de valor per als seus socis i puguin donar suport, òptimament, a la indústria agroalimentària arreu del país.

Altres notícies
29.03.2023

Uns 200 cooperativistes celebren l’aposta per la intercooperació

03/2023

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han commemorat el 20è...

29.03.2023

La verema en verd: oportunitat front la sequera?

03/2023

La collita en verd és una mesura de regulació de mercat. Es tracta d’un instrument de gestió de riscos quan es detecta un desequilibri i,...

29.03.2023

La pitjor campanya d'oli en quinze anys

03/2023

Ens trobem davant de la pitjor collita d’oli d’oliva a Catalunya en molts anys. Des de 2005, les campanyes mai havien estat inferiors a les...

29.03.2023

Bioseguretat a les granges

03/2023

La bioseguretat a les granges és una peça clau per controlar la transmissió de malalties en el bestiar. Per aquest motiu, caldria augmentar les...

29.03.2023

Plataforma informàtica de les seccions de crèdit per millorar els serveis des de la intercooperació

03/2023

L’any 2013 es van començar a integrar les primeres cooperatives a CoopCredit, aplicació exclusiva per a la gestió telemàtica de les seccions de...

29.03.2023

Del Camp a la Taula

03/2023

La Comissió Europea va publicar l’estratègia “Del Camp a la Taula”, com a part del Pacte Verd Europeu, per accelerar la transició cap a un...

29.03.2023

Batea, petjades del passat i del present

03/2023

Us proposem descobrir Batea, a la Terra Alta, una població amb un passat històric molt ric, ja que des de la protohistòria se n’han trobat...

05.12.2022

Les cooperatives agràries busquen alternatives a l’encariment de l’energia

12/2022

L’estudi sobre l’impacte de la crisi energètica dut a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que el sector...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya