Carregant web FCAC

OPINIÓ

La formació als socis, el futur de les seccions de crèdit

Natàlia Mas i Guix | Secretària d'Economia, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

31/07/2019

El Parlament de Catalunya, amb l’aprovació per unanimitat de la Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives, va revisar i modernitzar la normativa que regulava el funcionament d’aquestes seccions. La Llei 6/1998 que es derogava s’havia mantingut pràcticament sense variacions durant gairebé dues dècades.

Una de les principals novetats introduïdes per aquesta nova Llei va ser la professionalització en la gestió i en la presa de decisions d’aquestes cooperatives. Així, les cooperatives agràries amb secció de crèdit han de comptar amb una direcció general professionalitzada, amb un mínim d’experiència acreditada en gestió empresarial i amb coneixements financers. És el consell rector qui designa les persones adients per assumir aquestes responsabilitats i qui acredita que disposin de prou experiència i preparació tècnica.

Tanmateix, atesa la situació de partida, la Llei va establir un període transitori de tres anys, que finalitza al juny del 2020, per tal que les persones que estiguin ocupant aquestes responsabilitats puguin formar-se adequadament i actualitzar els seus coneixements. En aquest sentit, el Govern, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha fet una aposta ferma per a la professionalització i formació en la governança d’aquestes cooperatives i ha posat a disposició del sector cursos de formació financera específics.

Ens consta l’èxit de convocatòria dels cursos per als gestors, impulsats per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que ha estat rebuda amb una forta demanda al llarg del 2018, i que ha motivat que s’inclogui novament aquesta formació en l’oferta per al 2019. Desafortunadament, la demanda de formació per als socis i òrgans de govern i control és encara molt reduïda, punt que considerem un fet a millorar i esperem que es corregeixi en les properes edicions.

La secció de crèdit és una organització interna dins de la cooperativa agrària amb la qual operen els seus cooperativistes, que són alhora els qui en determinen l’activitat i aproven anualment el pla economicofinancer. Cal doncs que aquests, i especialment els membres del consell rector, que en darrer terme són els responsables de la cooperativa, es dotin dels coneixements indispensables en matèria agrària i financera, per tal de garantir una gestió òptima i poder prendre les decisions més encertades.

El capital humà, si l’entenem com a l’educació que s’obté des de l’ensenyament infantil fins a l’aprenentatge actiu durant tota la vida, és la base de tot. En l’àmbit de les cooperatives agràries amb secció de crèdit, la formació és igualment cabdal: podríem dir que constitueix el pilar fonamental per tal que aquestes puguin continuar sent agents generadors de valor per als seus socis i puguin donar suport, òptimament, a la indústria agroalimentària arreu del país.

Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya