Carregant web FCAC

OPINIÓ

La formació als socis, el futur de les seccions de crèdit

Natàlia Mas i Guix | Secretària d'Economia, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

31/07/2019

El Parlament de Catalunya, amb l’aprovació per unanimitat de la Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives, va revisar i modernitzar la normativa que regulava el funcionament d’aquestes seccions. La Llei 6/1998 que es derogava s’havia mantingut pràcticament sense variacions durant gairebé dues dècades.

Una de les principals novetats introduïdes per aquesta nova Llei va ser la professionalització en la gestió i en la presa de decisions d’aquestes cooperatives. Així, les cooperatives agràries amb secció de crèdit han de comptar amb una direcció general professionalitzada, amb un mínim d’experiència acreditada en gestió empresarial i amb coneixements financers. És el consell rector qui designa les persones adients per assumir aquestes responsabilitats i qui acredita que disposin de prou experiència i preparació tècnica.

Tanmateix, atesa la situació de partida, la Llei va establir un període transitori de tres anys, que finalitza al juny del 2020, per tal que les persones que estiguin ocupant aquestes responsabilitats puguin formar-se adequadament i actualitzar els seus coneixements. En aquest sentit, el Govern, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha fet una aposta ferma per a la professionalització i formació en la governança d’aquestes cooperatives i ha posat a disposició del sector cursos de formació financera específics.

Ens consta l’èxit de convocatòria dels cursos per als gestors, impulsats per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que ha estat rebuda amb una forta demanda al llarg del 2018, i que ha motivat que s’inclogui novament aquesta formació en l’oferta per al 2019. Desafortunadament, la demanda de formació per als socis i òrgans de govern i control és encara molt reduïda, punt que considerem un fet a millorar i esperem que es corregeixi en les properes edicions.

La secció de crèdit és una organització interna dins de la cooperativa agrària amb la qual operen els seus cooperativistes, que són alhora els qui en determinen l’activitat i aproven anualment el pla economicofinancer. Cal doncs que aquests, i especialment els membres del consell rector, que en darrer terme són els responsables de la cooperativa, es dotin dels coneixements indispensables en matèria agrària i financera, per tal de garantir una gestió òptima i poder prendre les decisions més encertades.

El capital humà, si l’entenem com a l’educació que s’obté des de l’ensenyament infantil fins a l’aprenentatge actiu durant tota la vida, és la base de tot. En l’àmbit de les cooperatives agràries amb secció de crèdit, la formació és igualment cabdal: podríem dir que constitueix el pilar fonamental per tal que aquestes puguin continuar sent agents generadors de valor per als seus socis i puguin donar suport, òptimament, a la indústria agroalimentària arreu del país.

Altres notícies
03.06.2024

20 propostes al nou Govern català

06/2024

Les setmanes prèvies a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va...

03.06.2024

Un nou impuls a les cooperatives

06/2024

Des de fa més de 20 anys, la intercooperació és un dels principals eixos de treball de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una...

03.06.2024

Fer cava en temps de sequera

06/2024

La sequera persistent que patim a Catalunya, i en particular a la regió del Cava, ha plantejat desafiaments significatius per al sector...

03.06.2024

Benestar animal en el transport

06/2024

La Comissió Europea ha publicat recentment una revisió de la normativa sobre el benestar dels animals durant el transport. La Federació de...

03.06.2024

Un any del tancament del Canal d'Urgell per la sequera

06/2024

El 25 d’abril es va complir un any dels tancament del Canal d’Urgell a causa de la sequera, una situació esdevinguda per primera vegada en 161...

03.06.2024

Ajuts a cooperatives i productors d’oli

06/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha valorat positivament la publicació dels ajuts del Departament d’Acció Climàtica,...

03.06.2024

"Catalunya lidera el nombre de cooperatives a l'Estat amb un model propi reconegut internacionalment"

06/2024

Casat amb una aranesa i pare de dues noies. Enamorat de les tres, de la muntanya, l’handbol i l’associacionisme. Arquitecte Tècnic...

03.06.2024

Treballant amb les cooperatives per promoure el relleu

06/2024

De tothom és conegut que el sector agrari català té una problemàtica d'envelliment de la massa social productiva. Més del 38% dels socis...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya