Carregant web FCAC

OPINIÓ

La formació als socis, el futur de les seccions de crèdit

Natàlia Mas i Guix | Secretària d'Economia, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

31/07/2019

El Parlament de Catalunya, amb l’aprovació per unanimitat de la Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives, va revisar i modernitzar la normativa que regulava el funcionament d’aquestes seccions. La Llei 6/1998 que es derogava s’havia mantingut pràcticament sense variacions durant gairebé dues dècades.

Una de les principals novetats introduïdes per aquesta nova Llei va ser la professionalització en la gestió i en la presa de decisions d’aquestes cooperatives. Així, les cooperatives agràries amb secció de crèdit han de comptar amb una direcció general professionalitzada, amb un mínim d’experiència acreditada en gestió empresarial i amb coneixements financers. És el consell rector qui designa les persones adients per assumir aquestes responsabilitats i qui acredita que disposin de prou experiència i preparació tècnica.

Tanmateix, atesa la situació de partida, la Llei va establir un període transitori de tres anys, que finalitza al juny del 2020, per tal que les persones que estiguin ocupant aquestes responsabilitats puguin formar-se adequadament i actualitzar els seus coneixements. En aquest sentit, el Govern, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha fet una aposta ferma per a la professionalització i formació en la governança d’aquestes cooperatives i ha posat a disposició del sector cursos de formació financera específics.

Ens consta l’èxit de convocatòria dels cursos per als gestors, impulsats per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que ha estat rebuda amb una forta demanda al llarg del 2018, i que ha motivat que s’inclogui novament aquesta formació en l’oferta per al 2019. Desafortunadament, la demanda de formació per als socis i òrgans de govern i control és encara molt reduïda, punt que considerem un fet a millorar i esperem que es corregeixi en les properes edicions.

La secció de crèdit és una organització interna dins de la cooperativa agrària amb la qual operen els seus cooperativistes, que són alhora els qui en determinen l’activitat i aproven anualment el pla economicofinancer. Cal doncs que aquests, i especialment els membres del consell rector, que en darrer terme són els responsables de la cooperativa, es dotin dels coneixements indispensables en matèria agrària i financera, per tal de garantir una gestió òptima i poder prendre les decisions més encertades.

El capital humà, si l’entenem com a l’educació que s’obté des de l’ensenyament infantil fins a l’aprenentatge actiu durant tota la vida, és la base de tot. En l’àmbit de les cooperatives agràries amb secció de crèdit, la formació és igualment cabdal: podríem dir que constitueix el pilar fonamental per tal que aquestes puguin continuar sent agents generadors de valor per als seus socis i puguin donar suport, òptimament, a la indústria agroalimentària arreu del país.

Altres notícies
05.12.2022

Les cooperatives agràries busquen alternatives a l’encariment de l’energia

12/2022

L’estudi sobre l’impacte de la crisi energètica dut a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que el sector...

05.12.2022

Comunitats Energètiques Rurals

12/2022

Coincidint amb l’encariment de la despesa energètica i per contribuir a un món més net i sostenible, la Federació de Cooperatives Agràries de...

05.12.2022

Les gelades d’abril aturen parcialment les cooperatives

12/2022

L’abril d’aquest any 2022 es recordarà al camp català per una gelada històrica a les comarques de Lleida i Terres de l’Ebre, amb...

05.12.2022

Canvi d'escenari amb la nova PAC

12/2022

Espanya ha estat dels primers estats membres a disposar del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) per al període 2023-2027, que Brussel·les va aprovar...

05.12.2022

El model de ramaderia del futur

12/2022

Des de principi d’any, les problemàtiques i inquietuds de la ramaderia es debaten en el marc del grup de treball específic del sector integrat...

05.12.2022

Carxofes del Prat i Espigoladors, sinergia social

12/2022

La Cooperativa Agrícola del Prat fa temps que elabora productes a partir del seu producte estrella: la Carxofa Prat, una carxofa de la varietat...

05.12.2022

L’'Ètim' Dolça Carinyena, un xarrup amb premi

12/2022

Durant la celebració del Fòrum Gastronòmic 2022, l’'Ètim' Dolça Carinyena de la Cooperativa Falset Marçà ha rebut el premi a la millor...

05.12.2022

Hort del Silenci, l'Artesa de Segre ecològic

12/2022

Hort del Silenci és fruit de l'experiència i el compromís de la branca ecològica de la Cooperativa d'Artesa de Segre, ECO Artesa 2058, per oferir...

Som socis de
Amb el suport de