Carregant web FCAC

DASHBOARD.COOP: evolució històrica del sector

31/07/2019
DASHBOARD.COOP: evolució històrica del sector
DASHBOARD.COOP: evolució històrica del sector © FCAC

De l’evolució del Pla Marc del cooperativisme agrari català i l’Anuari socioeconòmic, sorgeix l’estudi Dashboard.coop. Es tracta d’un document que proporciona perspectiva històrica i analitza l’evolució del sector des d’àmbits complementaris mitjançant 41 taules amb 62 variables i una sèrie temporal de 6 anys. L’objectiu d’aquest quadre de comandament és facilitar la presa de decisions per garantir l’expansió del cooperativisme agrari i la seva competitivitat.

A Catalunya, hi ha 194 cooperatives federades que aglutinen uns 31.000 socis productors i generen ocupació a 4.669 persones, un 5.3% més que l’últim exercici.

Augmenta la dimensió de les cooperatives i creix un 12% la facturació per soci productor, 9.8% la facturació per treballador i 3.5% la facturació global

La progressió cooperativa dels últims anys es concreta en un augment de la dimensió de les cooperatives i el creixement de la facturació, tant a nivell global com per treballador i per soci productor, a més d’un increment de llocs de treball. Les cooperatives també tenen una participació creixent en la Producció Final Agrària, que actualment se situa en el 35% i augmenta fins al 66% en el cas de la producció estrictament agrícola (no ramadera).

Pel que fa a la facturació global, la mitjana dels últims 4 anys ha augmentat un 3.5% i actualment se situa en 1.657,8 M€. Aquest increment s’ha produït tot i la reducció d’un 9% en el nombre de cooperatives, degut principalment a fusions i altres processos d’intercooperació.

A nivell territorial, les cooperatives de Terres de l’Ebre són les que més han augmentat la facturació en termes absoluts en relació amb la mitjana dels 4 anys anteriors (un 10.1%); la xifra de negoci se situa actualment en 173,4 milions d’euros. En el mateix període, a Barcelona, la facturació ha crescut un 11.9%, fins als 272,3 milions; mentre que a Tarragona, un augment del 10% col·loca la facturació en 279 milions. A les comarques de Lleida, la facturació s’ha mantingut bastant estable (-0.3%) en uns 857 milions, ja que els increments a la Noguera i el Pla d’Urgell han compensat les pèrdues al Segrià i les Garrigues. Finalment, a Girona facturen uns 76,2 milions, registrant una lleugera però constant pèrdua d’activitat econòmica que suposa una davallada del 13,5% de la mitjana del període analitzat.

Més d’1 de cada 3 € del sector agrari és generat per les cooperatives i la proporció puja a 2 de cada 3€ en el sector agrícola (no ramader)

La facturació per treballador no ha deixat d’augmentar i aquest creixement s’ha consolidat augmentant els llocs de treball. En els 4 anys anteriors, el creixement mitjà de la facturació per treballador és del 9.8% i se situa, en l’actualitat, en 373.700 €/treballador.

La facturació per soci productor també presenta el valor més alt dels últims 5 anys analitzats: 52.685,5 €/soci. L’increment mitjà en el període analitzat és del 12% i és degut a l’augment de la facturació junt amb l’augment en la dimensió de les explotacions, lligada a la disminució del nombre de socis productors.

Pel que fa al nombre de treballadors per cooperativa ha augmentat un 11% en 5 anys i actualment se situa en 24,1 treballadors de mitjana. Per quart any consecutiu, també ha crescut l’ocupació fixa que ja representa un 64.9% dels 4.669 treballadors totals. Finalment, l’ocupació femenina ha assolit la xifra més elevada dels darrers anys i se situa en 2.409 dones, un 51.6% dels llocs de treball.

Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya