Carregant web FCAC

Canvi d'escenari amb la nova PAC

05/12/2022
Laura Dalmau (DACC) i Xavier Pié i Josep Lluís Bosque (FCAC) a la jornada sobre PAC i desenvolupament rural
Laura Dalmau (DACC) i Xavier Pié i Josep Lluís Bosque (FCAC) a la jornada sobre PAC i desenvolupament rural © FCAC

Espanya ha estat dels primers estats membres a disposar del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) per al període 2023-2027, que Brussel·les va aprovar a final d’agost amb l’objectiu de poder desplegar la nova política agrària de la Unió Europea, que entrarà en vigor al 2023.

“La complexitat de la nova PAC està generant molts dubtes en els primers afectats pel nou règim, la pagesia, que està planificant les sembres de tardor dels cultius herbacis."

Xavier Pié, responsable de desenvolupament rural de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), argumenta que “aquesta nova PAC comportarà un nou escenari amb canvis importants, però també oportunitats per al sector”. Ara bé, també adverteix que “la complexitat de la nova PAC està generant molts dubtes en els primers afectats pel nou règim, la pagesia, que està planificant les sembres de tardor dels cultius herbacis. La situació d’incertesa provoca angoixa, desinformació i dubtes que poden tenir repercussions econòmiques importants per a les explotacions”.

Canvis rellevants i complexos

Durant el mes de juliol, el sector va disposar d’una bateria de nombrosos esborranys de Reials decrets i, posteriorment, el Ministeri d’Agricultura ha impartit formació específica sobre la nova PAC i ha publicat informació a la seva pàgina web. Alguns dels aspectes de major complexitat de la nova normativa que ha tractat el Ministeri són la incorporació dels eco-règims i la implementació de canvis importants en la condicionalitat.

Per la seva banda, la FCAC també ha anat proporcionant informació i assessorament a les cooperatives sobre la nova política agrària a mesura que s’ha anat disposant d’informació amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions en funció dels nous requisits.

Entres d’altres accions s’inclou la realització de jornades específiques en els darrers anys per tal d’anar sintetitzant paquets molt complexos d’informació. Aquestes sessions sobre les novetats de la PAC han tingut, durant tot el procés de discussió i debat, una gran acollida per part de les cooperatives.

Les cooperatives expressen que les Administracions haurien d’haver reaccionat amb més antelació i d’una forma més planificada

Ara bé, i malgrat l’esforç de tots plegats, les cooperatives expressen que les Administracions haurien d’haver reaccionat amb més antelació i d’una forma més planificada oferint directament formació a les explotacions, donada la magnitud dels canvis que estan per venir.

Campanya de sembres

A més de les reunions sobre novetats globals de la PAC, aquesta tardor, des de la branca de conreus herbacis i farratges de la FCAC, s’ha organitzat una jornada específica amb l’objectiu d’ajudar les cooperatives i els seus socis i sòcies en la planificació de la sembra d’enguany.

A la sessió hi van assistir prop d’un centenar de representants de cooperatives i també va comptar amb la participació de responsables del Departament d’Acció Climàtica com a ponents, convidats per la Federació amb l’objectiu d’afavorir la seva implicació en la resolució de dubtes.

El servei de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament es va centrar en l’aplicació de la condicionalitat -tenint en compte l’excepció prevista per al 2023 amb motiu de la guerra d’Ucraïna, els eco-règims i els ajuts acoblats-, mentre que el Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària va presentar les novetats en relació amb les agroambientals i altres mesures de desenvolupament rural.

A més a més, les setmanes prèvies a la trobada es van recollir les consultes de les cooperatives que la Subdirecció General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Acció Climàtica ha respost per escrit i que formen part d’un document amb més de 50 preguntes sobre el concepte d’agricultor actiu, condicionalitat, bones condicions agràries i mediambientals, ecorègims i mesures agroambientals.

Aquesta documentació també s’ha fet arribar a les cooperatives de cara a una millor planificació de les sembres d’acord amb la nova PAC.

Estructuració d’un canal de suport

De forma complementària, la Federació ha obert i estructurat un canal de resolució de dubtes amb el Departament d’Acció Climàtica, traslladant consultes de les cooperatives i aconseguint respostes per escrit.

En paral·lel, aquests dubtes s’han derivat al Ministeri d’Agricultura mitjançant Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i, fruit d’aquesta acció, el Govern central ha elaborat nombrosos documents de resolució de temes poc concrets.

Tot aquest material dels governs català i estatal s’ha estructurat i compartit amb el sector amb l’objectiu de proporcionar eines a les cooperatives agràries que permetin un millor assessorament a les explotacions de les persones sòcies.

Intervencions de desenvolupament rural

El Pla Estratègic de la Política Agrària Comunitària no només contempla els ajuts directes i els programes sectorials sinó també les intervencions de desenvolupament rural que s’executaran en breu. A Catalunya, algunes intervencions estaran formalment fora del PEPAC i finançades només amb fons propis.

Tots aquests instruments tenen una gran importància per a les cooperatives i les persones que hi són associades. Per això la Federació de Cooperatives ha organitzat, a final de novembre, una nova jornada específica sobre aquest tema.

Aquesta sessió també comptarà amb participació d’alts responsables del Departament d’Agricultura amb la finalitat de seguir proporcionant elements per entendre els nous reptes, les noves oportunitats i com ens hi hem d’adaptar.

Ajuts a les entitats tramitadores

Finalment, la FCAC sol·licita que les cooperatives que tramiten la DUN dels seus socis i sòcies tinguin accés a suport econòmic per disposar de l’estructura suficient i poder donar resposta als reptes que la nova campanya planteja.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
03.06.2024

20 propostes al nou Govern català

06/2024

Les setmanes prèvies a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va...

03.06.2024

Un nou impuls a les cooperatives

06/2024

Des de fa més de 20 anys, la intercooperació és un dels principals eixos de treball de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una...

03.06.2024

Fer cava en temps de sequera

06/2024

La sequera persistent que patim a Catalunya, i en particular a la regió del Cava, ha plantejat desafiaments significatius per al sector...

03.06.2024

Benestar animal en el transport

06/2024

La Comissió Europea ha publicat recentment una revisió de la normativa sobre el benestar dels animals durant el transport. La Federació de...

03.06.2024

Un any del tancament del Canal d'Urgell per la sequera

06/2024

El 25 d’abril es va complir un any dels tancament del Canal d’Urgell a causa de la sequera, una situació esdevinguda per primera vegada en 161...

03.06.2024

Ajuts a cooperatives i productors d’oli

06/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha valorat positivament la publicació dels ajuts del Departament d’Acció Climàtica,...

03.06.2024

"Catalunya lidera el nombre de cooperatives a l'Estat amb un model propi reconegut internacionalment"

06/2024

Casat amb una aranesa i pare de dues noies. Enamorat de les tres, de la muntanya, l’handbol i l’associacionisme. Arquitecte Tècnic...

03.06.2024

Treballant amb les cooperatives per promoure el relleu

06/2024

De tothom és conegut que el sector agrari català té una problemàtica d'envelliment de la massa social productiva. Més del 38% dels socis...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya