Carregant web FCAC

40 anys de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

06/06/2023
El 27 de maig de 1983 es constitueix la FCAC oficialment en Assemblea General
El 27 de maig de 1983 es constitueix la FCAC oficialment en Assemblea General

El 9 de març de 1983, amb l’aprovació de la Llei de cooperatives de Catalunya, la Federació es va convertir en una entitat a l’empara de la legalitat vigent. Unes setmanes després, el 27 de maig, el Consell Rector i els Estatuts Socials van ser ratificats en Assemblea General a Vilafranca del Penedès. El 30 de setembre es feia l’escriptura pública de l’entitat al Registre de Cooperatives, i així va esdevenir oficialment la representant legal de les cooperatives agràries catalanes.

A principi dels anys ’80, un grup de persones van creure en la necessitat d'articular una entitat que conferís representació i defensa a l’històric moviment cooperatiu agrari català.

Així va néixer la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, constituïda formalment l'any 1983. La seva història és la d’una entitat que, durant quaranta anys, ha defensat el paper clau de les cooperatives en l’activitat agroalimentària, la sostenibilitat econòmica i social, el medi ambient i l’equilibri territorial del país.

Des de fa dècades, els grups parlamentaris reconeixen el moviment cooperatiu com un dels representants legítims de la pagesia catalana. En el Debat de Política Agrària de 2010, les resolucions finals del Parlament van donar suport explícit a la realització del Pla Marc del cooperativisme agrari català amb l’objectiu de potenciar el model i assegurar-ne el futur i la viabilitat.

El Pla Marc va incloure l’estudi en profunditat d’unes 240 cooperatives agroalimentàries, com a pas previ a una reflexió estratègica que va marcar les línies mestres de l’actuació del sector a mitjà termini, a més de preveure l’adaptació als canvis de l’economia i al mercat global.

Alhora, aquest document estratègic va reforçar encara més la importància del cooperativisme català i la contribució de les cooperatives, amb el seu llegat i patrimoni històric, a la definició de la identitat del país.

Alguns dels objectius que es derivaven d’aquest pla, com la concentració del sector, la comercialització, la qualitat, la innovació i professionalització s’han anat desenvolupant al llarg de la darrera dècada amb nombrosos projectes coordinats per la Federació i que han atorgat al cooperativisme agrari català un paper de lideratge en el cooperativisme europeu i Catalunya ha esdevingut un motor agroalimentari de la Unió Europea.

Influir en els centres polítics de decisió

El camí recorregut durant aquests anys s’explica també per la presència progressiva de la FCAC a les principals plataformes de representació econòmica i social, ja sia directament o bé mitjançant les estructures de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

La Federació representa davant de tot tipus d’organismes públics i privats els interessos de les cooperatives agràries de Catalunya i, per extensió, del món rural. L’estructura representativa de la FCAC pivota a l’entorn del seu Consell Rector, però compta amb desenes de persones que exerceixen com a portaveus de les cooperatives catalanes a més de 120 taules, organismes i comissions d’institucions públiques i privades d’abast català, estatal o europeu.

En aquests fòrums es treballa per influir en àmbits tan diversos com agroalimentació, medi ambient, territori, empresa i economia social. Les fites assolides per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya posen de manifest el lideratge de l’entitat i la força del col·lectiu.

Durant 40 anys, la Federació ha defensat el paper clau de les cooperatives en l’activitat agroalimentària, la sostenibilitat i l’equilibri territorial del país

Caminant junts

La Federació és, també, una organització que treballa amb les cooperatives i per a les cooperatives. Per això, entre els avantatges d'estar federat hi ha la possibilitat d'accedir a un ampli ventall de serveis especialitzats avalats per més de 30 anys d'experiència.

Un equip de professionals titulats en diverses àrees de coneixement, especialitzats en el món cooperatiu i amb experiència en el sector agrari, assessoren les cooperatives agràries i executen la gestió de serveis dissenyats específicament per aquestes empreses i les explotacions agropecuàries associades.

Aquesta estructura contribueix a generar ocupació enfortint l’economia i el territori mitjançant l’assessorament agroalimentari i l’impuls al desenvolupament empresarial, noves línies de negoci, nous mercats, projectes innovadors, acords d’intercooperació, gestió d’ajuts, accions de formació i estratègies de comunicació, entre d’altres possibilitats.

Estratègia per al futur

En els últims anys, el país, la societat, el sector i les cooperatives agràries han evolucionat molt.

El futur més immediat requereix fer front a reptes energètics, de bioeconomia circular, de digitalització, de relleu generacional, més presència de dones i joves en els òrgans de govern de les cooperatives, d’estratègia alimentària... Alhora que cal seguir treballant per a la sostenibilitat econòmica, social, territorial i ambiental de les associades i dels seves persones sòcies.

En aquest sentit s’orienta l’activitat de la Federació, recollida en el Pla Estratègic 2023-27 que es presentarà, per a la seva aprovació, a l’Assemblea General del 7 de juny.

En reconeixement a aquesta activitat i als seus principis i valors de la FCAC, “que enriqueixen un sector que, des de l’economia social, contribueix a un creixement econòmic responsable, sostenible i integrador socialment i territorialment”, enguany, aquesta organització ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi. Al 2013, va rebre la Placa al treball President Macià en la categoria de responsabilitat social empresarial, reconeixent la “dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball” d’aquesta organització.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
03.06.2024

20 propostes al nou Govern català

06/2024

Les setmanes prèvies a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va...

03.06.2024

Un nou impuls a les cooperatives

06/2024

Des de fa més de 20 anys, la intercooperació és un dels principals eixos de treball de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una...

03.06.2024

Fer cava en temps de sequera

06/2024

La sequera persistent que patim a Catalunya, i en particular a la regió del Cava, ha plantejat desafiaments significatius per al sector...

03.06.2024

Benestar animal en el transport

06/2024

La Comissió Europea ha publicat recentment una revisió de la normativa sobre el benestar dels animals durant el transport. La Federació de...

03.06.2024

Un any del tancament del Canal d'Urgell per la sequera

06/2024

El 25 d’abril es va complir un any dels tancament del Canal d’Urgell a causa de la sequera, una situació esdevinguda per primera vegada en 161...

03.06.2024

Ajuts a cooperatives i productors d’oli

06/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha valorat positivament la publicació dels ajuts del Departament d’Acció Climàtica,...

03.06.2024

"Catalunya lidera el nombre de cooperatives a l'Estat amb un model propi reconegut internacionalment"

06/2024

Casat amb una aranesa i pare de dues noies. Enamorat de les tres, de la muntanya, l’handbol i l’associacionisme. Arquitecte Tècnic...

03.06.2024

Treballant amb les cooperatives per promoure el relleu

06/2024

De tothom és conegut que el sector agrari català té una problemàtica d'envelliment de la massa social productiva. Més del 38% dels socis...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya