Carregant web FCAC

OPINIÓ

Gestió de la sequera

04/04/2024
Ferran Sabater reelegit vicepresident del Consell sectorial de Flor i Planta viva de CAE.
Ferran Sabater reelegit vicepresident del Consell sectorial de Flor i Planta viva de CAE. © FCAC

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió escrupolosa de l'aigua per garantir la seva sostenibilitat i la producció d'aliments.

En el cas de la ramaderia, l'aigua és un element crític per al consum dels animals i la higiene de les instal·lacions. La manca d'aigua pot resultar en una reducció del benestar animal i, en casos extrems, en la mort del bestiar. A més, la baixa disponibilitat d'aigua pot afectar negativament la producció de llet, carn i altres productes derivats de la ramaderia, posant en risc la seguretat alimentària i l'economia del sector.

Pel que fa a l'agricultura, la sequera té un impacte devastador en els cultius. La irrigació és essencial per mantenir la productivitat del sòl i assegurar collites saludables. Sense accés adequat a l'aigua, els agricultors es veuen obligats a reduir la superfície de conreu o, fins i tot, es podria arribar a l’abandonament de les explotacions, amb conseqüències econòmiques molt greus tant per a ells com per a la cadena d'aprovisionament alimentari i el territori.

"Cal un enfocament integral amb mesures tecnològiques, infraestructurals i educatives" 

La gestió de la sequera en aquests sectors ha de contemplar diverses estratègies. D'una banda, és crucial fomentar l'adopció de pràctiques agrícoles i ramaderes més eficients en l'ús de l'aigua, com el reg per degoteig i la reutilització d'aigua. Això pot contribuir a minimitzar el consum d'aigua i garantir-ne una utilització òptima.

D'altra banda, és necessari millorar les infraestructures relacionades amb l'emmagatzematge i la distribució d'aigua. Això inclou la modernització dels sistemes de regadiu i la construcció de nous embassaments per emmagatzemar l'aigua de les èpoques de pluja per utilitzar-la durant els períodes de sequera.

A més, és imprescindible impulsar iniciatives de conscienciació i educació sobre la importància de la gestió sostenible de l'aigua en el sector agrícola i ramader. La col·laboració entre el sector públic i el privat, així com la implicació de la societat civil, són clau per abordar aquesta crisi de manera efectiva i duradora.

En conclusió, la gestió de la sequera en la ramaderia i l'agricultura exigeix un enfocament integral que combini mesures tecnològiques, infraestructurals i formació a nivell tècnic, a més d’una evolució cultural de la societat. Només així es podrà garantir la viabilitat dels sectors agrícola i ramader davant els desafiaments derivats del canvi climàtic i l’escassetat d'aigua.

A més, gestionar la sequera no només requereix accions immediates per garantir la disponibilitat d'aigua, sinó també un enfocament a llarg termini per promoure pràctiques sostenibles en el sector agroalimentari. Això no només protegirà els recursos hídrics, sinó que també preservarà la capacitat de recuperació de la producció d'aliments i el desenvolupament rural a Catalunya.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya