Carregant web FCAC

La FCAC compareix al Parlament

Esmenes a la proposta de modificar la Llei d’orientació agrària i a favor de la nova Llei de creació del fons agrari

04/04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions ramaderes i per a l’entrada il·legal a granges i escorxadors.

Ramon Armengol, responsable de ramaderia i llet de la FCAC, va argumentar, durant la seva compareixença, que “l’entrada sense autorització de persones alienes a les explotacions ramaderes i instal·lacions amb risc higienicosanitari és un fet gravíssim perquè es poden provocar danys irreversibles per a la salut i el benestar dels animals”.

També va sol·licitar una rebaixa de la complexitat dels tràmits burocràtics que han de realitzar els ramaders i va destacar l’avenç en la gestió de les dejeccions ramaderes, felicitant les cooperatives i els seus tècnics, que han assumint molts dels tràmits.

D’altra banda, en la compareixença sobre la Proposició de Llei de creació del fons agrari, Ramon Sarroca, president de la FCAC, va valorar positivament que, des d’una iniciativa parlamentària, es proposi incrementar el pressupost per a la Conselleria competent en agricultura, ramaderia i alimentació.

També va afirmar l’encert de destinar aquests recursos a millorar la competitivitat de les explotacions, mitigar el canvi climàtic i modernitzar les comunitats de regants. No obstant això, va proposar que es puguin destinar recursos del nou fons agrari a altres intervencions quan ja estiguin satisfetes les necessitats establertes a la proposta i previ l’acord dels membres de la Taula Agrària.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya