Carregant web FCAC

La pitjor campanya d'oli en quinze anys

29/03/2023

Ens trobem davant de la pitjor collita d’oli d’oliva a Catalunya en molts anys. Des de 2005, les campanyes mai havien estat inferiors a les 20.000 tones, mentre que enguany s’ha baixat fins a les 15.000 tones, fins i tot per sota de la previsió inicial de 19.000 tones realitzada al setembre.

Una sequera persistent des de fa dos anys ha provocat aquesta caiguda històrica de la producció, un 50% inferior a la mitjana de Catalunya, que és de 31.700 tones.

Antoni Galceran, responsable d’oli d’oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, explica que “la davallada de la producció ha afectat greument a les zones de secà. El dèficit de pluviometria s’ha vist agreujat per les onades de calor que es van succeir des del mes de maig i les fortes gelades de l’abril. A més, les expectatives de cara a la propera campanya no són gens bones i ja hem reclamat mesures específiques per poder fer front a la situació”.

Per zones productores, al Baix Ebre i Montsià la caiguda podria suposar més del 80% en relació amb la mitjana i se situaria en poc més de 4.000 tones. A la província de Lleida, (Garrigues i Segrià) la reducció seria al voltant del 50% (6.000 tones) i a la resta de zones productores de Tarragona la situació és variable depenent de la producció obtinguda la campanya anterior. A les províncies de Barcelona i Girona s’obtindrien unes 1.000 tones, un 33% menys.

Dificultats molt grans per a les cooperatives d’oli a causa de la caiguda de la collita, increment dels costos de producció, conseqüències de la guerra d’Ucraïna i dificultat de mantenir els compromisos comercials per falta de producte 

A nivell global, es preveu una caiguda d’entre el 35 i el 40% de la producció d’oli d’oliva mundial. Això suposa una reducció de la disponibilitat d'oli al mercat internacional de gairebé 800.000 tones i la possibilitat de tensions pel que fa al preu.

Aquesta davallada de la producció coincideix, a més, amb un increment del preu dels inputs i de l’energia, que s’han quadruplicat en un any. Això repercuteix directament a les cooperatives elaboradores d’oli, que concentren la major part del cost energètic en els mesos de lliurament de l'oliva (d'octubre a gener), disparant el cost de les despeses fixes i, per tant, augmentant el cost per kg d'oli produït.

La pèrdua de facturació de les cooperatives de l’oli es calcula que se situaria en uns 55 milions d’euros.

Ajuts a les cooperatives per cobrir els costos fixos

La FCAC ha sol·licitat a la Conselleria que s’aprovin uns ajuts destinats a cobrir part de les despeses fixes de les cooperatives de les zones afectades per la caiguda de producció d’oli d’oliva i la dràstica reducció d’ingressos. El pressupost que caldria destinar-hi es calcula en 1,8 milions d’euros.

Els ajuts s’han d’establir prèvia avaluació de la magnitud de l’impacte en la disminució d’ingressos d’aquestes cooperatives, establint un llindar mínim de pèrdua subvencionable i previ compromís de continuar mantenint l’activitat, entre d’altres.

Així mateix, se sol·licita l’avançament d’ajuts vinculats a les cooperatives -com els destinats a inversions en transformació i comercialització d'aliments o els de foment de la competitivitat de les cooperatives- i la millora de la línies d’assegurança de l’olivera i de les despeses fixes de les cooperatives.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya