Carregant web FCAC

Bioeconomia i digitalització a les cooperatives

Les crisis i problemàtiques actuals podrien implicar una mirada curta i aparcar la innovació per prioritzar el dia a dia. Però aquesta no és l’aposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i les seves sòcies que, malgrat l’adversitat, es mantenen fidels a l’impuls de projectes R+D+I

05/06/2023
Recol·lecta de tiges de blat de moro per elaborar materials de bioconstrucció
Recol·lecta de tiges de blat de moro per elaborar materials de bioconstrucció © FCAC

La innovació ha de ser un procés continu dins les organitzacions, ja que és una eina per trobar noves vies i fer aflorar oportunitats davant circumstàncies canviants.

Fins i tot la nova PAC promou la construcció de sistemes de coneixement i innovació agrícoles (AKIS Agricultural Knowledge and Innovation Systems) amb l’objectiu de fomentar un sector intel·ligent i resilient que garanteixi la seguretat alimentària i reforci la cura del medi ambient, alhora que s’enforteix el teixit socioeconòmic de les zones rurals.

Per convertir idees innovadores en accions, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i les cooperatives acostumen a treballar amb fonts de finançament com els grups operatius EIP-AGRI i els projectes multiactors i de xarxes temàtiques del programa Horizon Europe, que impulsa la competitivitat i el creixement a la Unió Europea.

Els àmbits que esdevenen reptes per al cooperativisme agrari català són millorar les produccions i els processos en un context de limitació de productes fitosanitaris i de foment de la biodiversitat. També ho són els canvis socioeconòmics vinculats al relleu generacional o al mercat. Més enllà, existeix un repte d’interès estratègic que és la necessària transició energètica i l’eficiència en l’ús de l’energia.

En aquest sentit, cal tenir en compte els projectes de bioeconomia, que es fonamenten en la valorització de subproductes que anteriorment eren considerats residus però que, amb un tractament adequat, permeten generar noves cadenes de valor i negoci. A més, la bioeconomia minimitza el consum de productes de manufactura aliena al sector. D’altra banda, la digitalització aporta un ampli ventall de possibilitats de solució a problemàtiques estratègiques del sector.

Bioeconomia i digitalització no són compartiments tancats i resulta enriquidor que es complementin per incrementar les possibilitats d’èxit dels projectes a assolir.

Una mostra dels projectes que les cooperatives agràries estan implementant amb el suport de la Federació en aquests àmbits són GO Sanitat cítrics, Savasco, Agrobiofood Ponent i Agriloop.

El Grup Operatiu CÍTRICS ha desenvolupat un projecte pilot amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat del sector citrícola català mitjançant l’obtenció de fruits d’alta qualitat a partir del disseny d’estratègies de control de plagues amb mètodes que minimitzin l’impacte mediambiental i sobre la salut humana. Les cooperatives que hi participen són Cítrics Terres de l’Ebre, Exportadora d’Agris Alcanar i Actel.

Es tracta d’un projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

SAVASCO ha estat un projecte de bioeconomia amb l’objectiu d’estructurar una construcció sostenible al territori transpirinenc. S’ha tractat de desenvolupar mètodes per reduir l’impacte ambiental de la indústria de l’edificació mitjançant l’ús de tiges de gira-sol i blat de moro en els materials de construcció. Les cooperatives Agrària de Miralcamp i Agrícola de Castelló d’Empúries hi han estat implicades. De fet, la FCAC i les cooperatives de la branca de conreus herbacis estan treballant en lestructuració d’aquest nou model de negoci.

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

La innovació fomenta un sector intel·ligent i resilient, seguretat alimentària, respecte al medi ambient i un teixit socioeconòmic rural fort

El projecte AGROBIOFOOD b. PONENT impulsa la transformació del model econòmic actual cap a l'economia verda al territori de Ponent, i en concret a les comarques de l’Urgell, Pla d’Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues. Es pretén assegurar la viabilitat de la producció agrícola i ramadera i enfortir la competitivitat del territori amb nous llocs de treball, alhora que s’impulsa un model de gestió sostenible i millora l’adaptació al canvi climàtic.

La Generalitat de Catalunya, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea -en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020- i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida financen el projecte.

Finalment, en l’àmbit de l’economia circular i eco-eficient, AGRILOOP busca convertir els subproductes agraris en noves oportunitats. L’objectiu és desenvolupar processos de bioconversió segurs i sostenibles que generin productes bioquímics altament funcionals: proteïnes, pèptids, biopolièsters, polifenols i carotenoides. Es tracta d’una iniciativa ambiciosa que vol aconseguir la màxima explotació dels resultats tant a la Unió Europea com a la Xina.  

Aquest projecte té el finançament en el marc del nou programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya