Carregant web FCAC

ENTREVISTA

Projecte IMPULS.COOP

Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del DACC

14/12/2023

"Sóc fill de ramaders i enginyer agrònom. Vaig començar la trajectòria a Agroseguro i posteriorment em vaig incorporar a l’Administració Pública, on he treballat a tots els estrats: des de la gestió d’expedients a la docència i direcció de l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, la direcció dels Serveis Territorials de Lleida, la coordinació de les Oficines Comarcals, les subdireccions generals d’Indústries i  d’Agricultura, i l’actual direcció general d’Empreses Agroalimentàries.

A nivell internacional, he estat membre del consell d’administració de l’Associació Europea dels Productors en l’àmbit de les Denominacions d’Origen (AREPO) i actualment a l’Associació Europea de Productors Hortofructícoles (ARFLH).

També he treballat en els àmbits de seguretat alimentaria, models productius de qualitat i els consells d’administració de Mercolleida i Regadiu Segarra-Garrigues."

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està acabant de perfilar el projecte IMPULS.COOP, que preveu aprovar abans de final l’any. Quins són els objectius d’aquesta nova línia de treball?

L’objecte d’aquests ajuts és la transformació del cooperativisme agroalimentari català mitjançant el foment de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, la digitalització i la promoció dels productes agroalimentaris mitjançant la millora de la competitivitat i l’estímul de la intercooperació.

L’ordre es va iniciar aprofitant que, amb data 31 de desembre de 2022, va caducar el reglament europeu d’ajuts i es va obrir una oportunitat per recollir un nou impuls i foment de la competitivitat enfocada a les cooperatives.

Es vol assolir l’increment de la dimensió del teixit cooperatiu per tal de millorar la competitivitat i que els nostres pagesos/es es puguin guanyar la vida, per això incentivem les fusions, les intercooperacions i creació de noves empreses que tinguin més del 50% de capital cooperatiu.

Un cop haguem guanyat la dimensió de les estructures empresarials, passem a abordar nous reptes que estan del tot alineats amb les polítiques agràries europees.

La transformació del cooperativisme agroalimentari en base al foment de la intercooperació, la competitivitat i la sostenibilitat, s’articularà a l’entorn de reptes concrets?

Sí. És del tot necessari. Totes les polítiques europees treballen per reptes, a tots els àmbits i matèries, industrials, socials, sanitaris, i per suposat l’agroalimentari també. D’aquí que el projecte IMPULS.COOP també s’hagi dissenyat per tal de ser articulat i impulsat per reptes, que en aquest cas són els següents:

  • Sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
  • Transformació digital.
  • Promoció i comercialització de productes agroalimentaris.
  • Impuls del teixit cooperatiu ( relleu generacional a la cooperativa).

En l’àmbit de la intercooperació, com valoreu els projectes que s’estan duent a terme actualment de la mà de les cooperatives?

La intercooperació és la clau de l’èxit i del futur del cooperativisime català. Enguany hem celebrat els 20 anys del foment de la competitivitat en el món cooperatiu amb un seguit d’actuacions que han posat en valor els projectes exitosos que han tingut lloc durant aquestes dues dècades. El més destacable d’aquest temps ha estat la consolidació de la intercooperació. I també el fet que molts projectes van més enllà de la producció tradicional d’aliments i valoritzen subproductes agraris, mitjançant al bioeoconomia circular.

També estem impulsant a través dels processos d’intercooperació, sobretot de l’oli i el vi, la presència del cooperativisme en la cadena del valor agroalimentària, tot apropant els aliments que produïm al consumidor final. Aquest fet afegeix més valor als productes i fa que els consumidors en siguin també més coneixedors i conscients.

El repte de fer créixer la base productiva de les cooperatives s’està manifestant com a estratègic. Quines solucions s’hi podrien aportar des d’aquest pla pilot?

L’impuls del teixit cooperatiu és la base. Si les nostres cooperatives perden el capital humà i el seu talent, no haurà servit de res tot el que hem fet tots aquests anys.

Per això, durant aquests mesos hem treballat estretament amb la FCAC i amb les cooperatives fins que hem arribat al model d’IMPULS.COOP

Dins de l’IMPULS.COOP trobem l’impuls del teixit cooperatiu, que es tracta de situar un dinamitzador a la cooperativa que permeti captar nous socis i permeti fer la cessió dels antics mitjançant uns incentius econòmics.

Mentrestant, els canvis en els mercats locals i internacionals estan modificant substancialment tota la cadena de valor. Com s’hi haurien d’adaptar les cooperatives?

És una realitat a la qual les cooperatives ja s’estan adaptant, aquesta transformació ja és present. Tenim casos concrets i casos d’èxit en els quals s’han valoritzat subproductes com, per exemple, la  transformació de la sansa en biocomustible per a calderes. Però tot ha passat per processos de canviar les estructures de producció, processos de fusió o Intercooperació. En definitiva processos d’adaptació a les necessitats del mercat.

Tots els processos d’adaptació tenen lloc per exigències externes, et demanen canvis interns, i aquests canvis han d’anar acompanyats de l’administració perquè en la majoria dels casos impliquen sacrificis i renuncies, i això s’anomena resiliència.

Cal que el món agroalimentari, i en concret les cooperatives, esdevinguin motors de transformació de l’activitat productiva del país

Som molt conscients que, perquè Catalunya respongui als reptes que tenim, caldrà que, el conjunt del món agroalimentari, i de manera específica les cooperatives agràries, esdevinguin motors de la transformació de l’activitat productiva del país fent front als reptes socials i tecnològics que tenim.

Quines mesures s’hauran de prendre i com hi pot donar suport el Departament?

L’IMPULS.COOP treballa per assolir 4 reptes: la sostenibilitat ambiental, social i econòmica; la transformació digital; la promoció i comercialització de productes agroalimentaris, i l’impuls del teixit cooperatiu

Ho fa de forma integral posant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i la transformació digital en el centre, essent els dos reptes obligatoris alhora d’accedir als ajuts. També les persones mitjançant l’impuls del teixit cooperatiu en la base de tot el sistema sobre el qual pivota i s’articula el model cooperatiu, perquè sense relleu generacional a les cooperatives no hi ha un teixit cooperatiu sòlid i robust sobre el qual construir un desenvolupament econòmic territorial.

Finalment, com valoraríeu la interlocució amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya durant el procés de definició del projecte IMPULS.COOP?

Ha estat un procés molt enriquidor que ens ha permès créixer, evolucionar i construir  de forma conjunta un nou model innovador i pensem que prou disruptiu. A més, ho hem construït de forma compartida per tal de cocrear els nous ajuts per a la transformació del cooperativisme agroalimentari i el foment de la competitivitat i la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, IMPULS.COOP 

Pensem que només des de una visió compartida podem construir el futur que volem, si ens impliquem tots en la seva cocreació. I també, a partir d’ara, en la seva implantació.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
03.06.2024

20 propostes al nou Govern català

06/2024

Les setmanes prèvies a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va...

03.06.2024

Un nou impuls a les cooperatives

06/2024

Des de fa més de 20 anys, la intercooperació és un dels principals eixos de treball de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una...

03.06.2024

Fer cava en temps de sequera

06/2024

La sequera persistent que patim a Catalunya, i en particular a la regió del Cava, ha plantejat desafiaments significatius per al sector...

03.06.2024

Benestar animal en el transport

06/2024

La Comissió Europea ha publicat recentment una revisió de la normativa sobre el benestar dels animals durant el transport. La Federació de...

03.06.2024

Un any del tancament del Canal d'Urgell per la sequera

06/2024

El 25 d’abril es va complir un any dels tancament del Canal d’Urgell a causa de la sequera, una situació esdevinguda per primera vegada en 161...

03.06.2024

Ajuts a cooperatives i productors d’oli

06/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha valorat positivament la publicació dels ajuts del Departament d’Acció Climàtica,...

03.06.2024

"Catalunya lidera el nombre de cooperatives a l'Estat amb un model propi reconegut internacionalment"

06/2024

Casat amb una aranesa i pare de dues noies. Enamorat de les tres, de la muntanya, l’handbol i l’associacionisme. Arquitecte Tècnic...

03.06.2024

Treballant amb les cooperatives per promoure el relleu

06/2024

De tothom és conegut que el sector agrari català té una problemàtica d'envelliment de la massa social productiva. Més del 38% dels socis...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya