Carregant web FCAC

ENTREVISTA

Projecte IMPULS.COOP

Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del DACC

14/12/2023

"Sóc fill de ramaders i enginyer agrònom. Vaig començar la trajectòria a Agroseguro i posteriorment em vaig incorporar a l’Administració Pública, on he treballat a tots els estrats: des de la gestió d’expedients a la docència i direcció de l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, la direcció dels Serveis Territorials de Lleida, la coordinació de les Oficines Comarcals, les subdireccions generals d’Indústries i  d’Agricultura, i l’actual direcció general d’Empreses Agroalimentàries.

A nivell internacional, he estat membre del consell d’administració de l’Associació Europea dels Productors en l’àmbit de les Denominacions d’Origen (AREPO) i actualment a l’Associació Europea de Productors Hortofructícoles (ARFLH).

També he treballat en els àmbits de seguretat alimentaria, models productius de qualitat i els consells d’administració de Mercolleida i Regadiu Segarra-Garrigues."

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està acabant de perfilar el projecte IMPULS.COOP, que preveu aprovar abans de final l’any. Quins són els objectius d’aquesta nova línia de treball?

L’objecte d’aquests ajuts és la transformació del cooperativisme agroalimentari català mitjançant el foment de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, la digitalització i la promoció dels productes agroalimentaris mitjançant la millora de la competitivitat i l’estímul de la intercooperació.

L’ordre es va iniciar aprofitant que, amb data 31 de desembre de 2022, va caducar el reglament europeu d’ajuts i es va obrir una oportunitat per recollir un nou impuls i foment de la competitivitat enfocada a les cooperatives.

Es vol assolir l’increment de la dimensió del teixit cooperatiu per tal de millorar la competitivitat i que els nostres pagesos/es es puguin guanyar la vida, per això incentivem les fusions, les intercooperacions i creació de noves empreses que tinguin més del 50% de capital cooperatiu.

Un cop haguem guanyat la dimensió de les estructures empresarials, passem a abordar nous reptes que estan del tot alineats amb les polítiques agràries europees.

La transformació del cooperativisme agroalimentari en base al foment de la intercooperació, la competitivitat i la sostenibilitat, s’articularà a l’entorn de reptes concrets?

Sí. És del tot necessari. Totes les polítiques europees treballen per reptes, a tots els àmbits i matèries, industrials, socials, sanitaris, i per suposat l’agroalimentari també. D’aquí que el projecte IMPULS.COOP també s’hagi dissenyat per tal de ser articulat i impulsat per reptes, que en aquest cas són els següents:

  • Sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
  • Transformació digital.
  • Promoció i comercialització de productes agroalimentaris.
  • Impuls del teixit cooperatiu ( relleu generacional a la cooperativa).

En l’àmbit de la intercooperació, com valoreu els projectes que s’estan duent a terme actualment de la mà de les cooperatives?

La intercooperació és la clau de l’èxit i del futur del cooperativisime català. Enguany hem celebrat els 20 anys del foment de la competitivitat en el món cooperatiu amb un seguit d’actuacions que han posat en valor els projectes exitosos que han tingut lloc durant aquestes dues dècades. El més destacable d’aquest temps ha estat la consolidació de la intercooperació. I també el fet que molts projectes van més enllà de la producció tradicional d’aliments i valoritzen subproductes agraris, mitjançant al bioeoconomia circular.

També estem impulsant a través dels processos d’intercooperació, sobretot de l’oli i el vi, la presència del cooperativisme en la cadena del valor agroalimentària, tot apropant els aliments que produïm al consumidor final. Aquest fet afegeix més valor als productes i fa que els consumidors en siguin també més coneixedors i conscients.

El repte de fer créixer la base productiva de les cooperatives s’està manifestant com a estratègic. Quines solucions s’hi podrien aportar des d’aquest pla pilot?

L’impuls del teixit cooperatiu és la base. Si les nostres cooperatives perden el capital humà i el seu talent, no haurà servit de res tot el que hem fet tots aquests anys.

Per això, durant aquests mesos hem treballat estretament amb la FCAC i amb les cooperatives fins que hem arribat al model d’IMPULS.COOP

Dins de l’IMPULS.COOP trobem l’impuls del teixit cooperatiu, que es tracta de situar un dinamitzador a la cooperativa que permeti captar nous socis i permeti fer la cessió dels antics mitjançant uns incentius econòmics.

Mentrestant, els canvis en els mercats locals i internacionals estan modificant substancialment tota la cadena de valor. Com s’hi haurien d’adaptar les cooperatives?

És una realitat a la qual les cooperatives ja s’estan adaptant, aquesta transformació ja és present. Tenim casos concrets i casos d’èxit en els quals s’han valoritzat subproductes com, per exemple, la  transformació de la sansa en biocomustible per a calderes. Però tot ha passat per processos de canviar les estructures de producció, processos de fusió o Intercooperació. En definitiva processos d’adaptació a les necessitats del mercat.

Tots els processos d’adaptació tenen lloc per exigències externes, et demanen canvis interns, i aquests canvis han d’anar acompanyats de l’administració perquè en la majoria dels casos impliquen sacrificis i renuncies, i això s’anomena resiliència.

Cal que el món agroalimentari, i en concret les cooperatives, esdevinguin motors de transformació de l’activitat productiva del país

Som molt conscients que, perquè Catalunya respongui als reptes que tenim, caldrà que, el conjunt del món agroalimentari, i de manera específica les cooperatives agràries, esdevinguin motors de la transformació de l’activitat productiva del país fent front als reptes socials i tecnològics que tenim.

Quines mesures s’hauran de prendre i com hi pot donar suport el Departament?

L’IMPULS.COOP treballa per assolir 4 reptes: la sostenibilitat ambiental, social i econòmica; la transformació digital; la promoció i comercialització de productes agroalimentaris, i l’impuls del teixit cooperatiu

Ho fa de forma integral posant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i la transformació digital en el centre, essent els dos reptes obligatoris alhora d’accedir als ajuts. També les persones mitjançant l’impuls del teixit cooperatiu en la base de tot el sistema sobre el qual pivota i s’articula el model cooperatiu, perquè sense relleu generacional a les cooperatives no hi ha un teixit cooperatiu sòlid i robust sobre el qual construir un desenvolupament econòmic territorial.

Finalment, com valoraríeu la interlocució amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya durant el procés de definició del projecte IMPULS.COOP?

Ha estat un procés molt enriquidor que ens ha permès créixer, evolucionar i construir  de forma conjunta un nou model innovador i pensem que prou disruptiu. A més, ho hem construït de forma compartida per tal de cocrear els nous ajuts per a la transformació del cooperativisme agroalimentari i el foment de la competitivitat i la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, IMPULS.COOP 

Pensem que només des de una visió compartida podem construir el futur que volem, si ens impliquem tots en la seva cocreació. I també, a partir d’ara, en la seva implantació.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
14.12.2023

La FCAC, distingida amb la Creu de Sant Jordi

12/2023

El Govern ha distingit la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi. Aquest és un dels màxims reconeixements que...

14.12.2023

Conveni amb Som Energia

12/2023

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la cooperativa energètica Som Energia han signat un conveni de cooperació històric, que...

14.12.2023

40 anys FCAC

12/2023

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha celebrat el 40è aniversari de la seva fundació, l’any 1983, al  Monestir Sant Benet de...

14.12.2023

El preu de l’oli

12/2023

Les cooperatives agràries elaborem el 72% del total d’oli d’oliva de Catalunya i, essencialment, comercialitzem oli verge extra. Aquest és...

14.12.2023

La sequera amenaça els cellers cooperatius

12/2023

La manca de pluges a Catalunya des de final de l’any 2020 està malmetent la vinya, que és un conreu de secà, a moltes parts del territori. Es...

14.12.2023

L’encariment dels farratges per la sequera

12/2023

L’escassedat, a causa de la sequera, comporta que el preu de compra del farratge s’hagi duplicat els últims mesos. Davant d’aquest encariment...

14.12.2023

Els nous eco-règims de la PAC han fracassat a Catalunya?

12/2023

Aquest és el primer any d’aplicació de la Política Agrària Comunitària (PAC) 2023-2027. La reforma ha implicat canvis en els ajuts directes...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya