Carregant web FCAC

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya, Ramon Sarroca va reclamar un full de ruta que garanteixi la implementació de canvis estructurals en la política agrària. El president de la FCAC també va defensar que caldria que el Parlament instés el Govern a elaborar un Pla estratègic de sector perquè, independentment de qui governi, estiguin definides les prioritats a mitjà termini.

A més, la FCAC va afirmar que les cooperatives són una peça clau en el sector agroalimentari i que cal reconèixer la seva rellevància per a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Sens dubte, són un model sobre el qual haurien de sustentar-se el relleu generacional amb la incorporació de joves, la major presència de dones en òrgans de govern, la innovació i l’equilibri territorial. El mateix Consell Europeu ha confirmat que són empreses estratègiques per “mantenir les zones rurals vives i poblades”.

Reunions prèvies amb els grups parlamentaris

En reunions prèvies al debat sobre la pagesia del Parlament, la FCAC va presentar als representants dels grups parlamentaris una bateria de més de 40 propostes emmarcades en 12 eixos estratègics.

L’objectiu d’aquest extens document és contribuir a donar resposta a la crisi del sector agrari, que ha desembocat en importants mobilitzacions de la pagesia, i centrar els temes més rellevants per al cooperativisme agrari català.

Els 12 eixos estratègics de la FCAC

Les prioritats de la Federació s’estableixen a l’entorn de la gestió de l’aigua, la desburocratització, la limitació a la competència deslleial de països tercers, el relleu generacional i la transició energètica.

També es destaquen àmbits de treball com la intercooperació, la innovació, la internacionalització, el model de cooperativa agrària amb secció de crèdit, la participació de la dona en els òrgans de govern i l’activitat a zones de muntanya.

Quant a la conjuntura de costos i ingressos, es reclama que cal reconèixer el paper del cooperativisme agrari en la vertebració del sector agroalimentari i la seva contribució perquè el valor afegit que es genera en la transformació i la comercialització reverteixi al camp.

A més, caldria desenvolupar polítiques per a problemàtiques específiques del sector i que els instruments de suport es facin extensius, sense restriccions, a totes les cooperatives que hagin assolit una dimensió suficient per encarar projectes empresarials de major envergadura, tant a nivell d’innovació com d’intercooperació.

En l’àmbit de transició energètica, la Federació demana un impuls decisiu a les Comunitats Energètiques Rurals, facilitant que les cooperatives agràries puguin accedir als instruments de finançament públic per a inversions en producció d’energia renovable i fent una regulació d’aquestes “CER”, un concepte pioner a Europa i del qual Catalunya n’ha de ser el referent.

El suport al model de secció de crèdit -que forma part de la identitat del sector des de l’inici del moviment cooperatiu- s’hauria de concretar en una major flexibilitat normativa i en la igualtat de condicions a l’hora de participar en instruments de finançament que ofereix l’Administració a través de les entitats financeres.

Resolució del Parlament

El debat general sobre la pagesia va finalitzar amb l'aprovació de 35 de les 40 propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris.

Els grups van incloure propostes de resolució a favor de facilitar els elements necessaris per a l’impuls del cooperativisme agrari, les quals es van incorporar a les resolucions del debat.

Les resolucions aprovades també insten el Govern, entre altres coses, a desburocratitzar el sector agrari, aconseguir ajuts més importants de la política agrària comuna, garantir millors preus i facilitar el relleu generacional en la pagesia.

A més, es va aprovar crear línies d'ajuts per la pèrdua de producció en regs tecnificats, aprovar un segell de qualitat per a productes agrícoles catalans, eximir els vehicles que s'utilitzen en activitats agrícoles, ramaderes i forestals de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni, impulsar mesures per controlar les plagues -com les de conills- i canviar la denominació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

La FCAC i les cooperatives agràries han donat suport a les mobilitzacions de la pagesia

Mobilitzacions de la pagesia

El debat monogràfic del Parlament es va articular en el context de les mobilitzacions de la pagesia arreu del país des de principi de febrer.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va expressar públicament el seu suport a les reivindicacions de pagesos i ramaders arran de la difícil situació que travessen molts sectors productius.

Per això, va participar en les reunions prèvies a la protesta i en l’elaboració de la convocatòria i del Manifest #6F, així com en la difusió de les actuacions previstes front a un situació que esdevé insostenible per la coincidència d’una sequera històrica, l’increment dels costos de producció, les crisis de preus i els canvis en el model productiu derivats d’exigències mediambientals.

La FCAC també va estar present de forma activa tant a les tractorades com a la manifestació de Barcelona, on va assumir, junt amb altres entitats, la responsabilitat del desplaçament Lleida-Barcelona davant del Departament d’Interior de la Generalitat.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya