Carregant web FCAC

AUTENFOOD

Autenticació, traçabilitat i seguretat alimentària

Projecte amb l’objectiu general d’autentificar els aliments o els seus ingredients per verificar que compleixen amb la informació del seu etiquetatge i evitar possibles fraus.

El frau suposa un perjudici econòmic per als actors de la cadena alimentària alhora que representa un risc per a la seguretat alimentària i provoca pèrdua de confiança per part del consumidor. 

Els productes alimentaris sobre els que s’ha treballat són l’oli d’oliva, la cervesa, la carn de porc i matèries primeres per al sector del vending. Les metodologies d’estudi seran d’aplicació, en el futur, a altres productes alimentaris.

La durada del projecte va ser de 3 anys i es va desenvolupar entre 2018 i 2020.

Objectius

  • Trobar nous mètodes analítics que permetin l’autenticació dels aliments perquè els mètodes actuals o no existeixen o no son aptes per evitar el frau.
  • Definir eines més flexibles i ràpides per a l’autentificació tant de les matèries primeres com per al producte acabat.

Cooperatives participants

Representació del sector de l’oli d’oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. En dues campanyes, les cooperatives agràries han aportat 134 mostres d’oli de les cinc denominacions d’origen protegides: les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà.

Socis del projecte

La FCAC lidera el projecte dins un consorci integrat per l’empresa cervesera Mahou, Embotits Salgot, Preparados Alimenticios Simat, Universitat de Barcelona i Fundació Bosch i Gimpera.

Resultats obtinguts

  • Validació de tècniques innovadores per a l’autenticació de l’oli i altres aliments, basades en tècniques espectrofotomètriques i anàlisi d’isòtops.
  • Es va poder assolir la diferenciació d’olis segons denominació d’origen i altres factors.
  • Protocols de validació i plataforma d’oferiment de serveis en autenticació.

Entitats finançadores

Aquest projecte està emmarcat dins la comunitat INNOÀPAT acreditada per ACCIÓ dins el programa RIS3CAT. És un projecte cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya