Carregant web FCAC

GO Planta Ornamental

Del cultiu al client final amb tecnologia Blockchain

Grup Operatiu (GO) amb l'objectiu de proporcionar la màxima traçabilitat a la producció i distribució de les plantes de la cooperativa Corma, SCCL a través d’una plataforma tecnològica, Blockchain2, que, gràcies a la seva estructura, assegura que la informació continguda sigui irrefutable. 

La durada del projecte és d’octubre de 2018 fins al setembre de 2020.

Objectius

  • Optimització dels processos de la cadena de producció mitjançant aquesta innovació que permetrà potenciar la productivitat de la cooperativa.
  • Millora de la gestió dels recursos a partir de evitar incidències logístiques com errades, imprecisions i mal funcions en els processos que poden provocar pèrdues de material i energia.
  • Millora dels resultats econòmics de la cooperativa i dels productors agraris
  • Reestructuració i modernització de la cooperativa millorant la participació en el mercat
  • Millora de la eficiència en totes les fases de la cadena per tal d’assegurar i millorar la competitivitat del producte agrari.

Cooperatives participants

Corma, SCCL.

Socis del projecte

La Federacio de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) participa en el projecte juntament amb la Fundació EURECAT i la cooperativa Corma, SCCL com a líder del projecte.

Resultats obtinguts

  • Descriure els processos que s’integraran amb la plataforma Blockchain, incloent requeriments, actors involucrats, informació manipulada, KPIs, etc.
  • Preparació de la plataforma Blockchain per proporcionar traçabilitat als processos de la cadena.
  • Realització d’un informe final amb els resultats del projecte de Blockchain per proporcionar traçabilitat als productes distribuïts per Corma.
  • Realització d’un informe de les activitats més rellevants de comunicació i divulgació que s’han dut a terme al llarg del projecte.

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya