Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel

Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes

Utilització d’una aplicació financera - comptable

 • Introducció.
 • El quadre de comptes.
 • Els assentaments.
 • Utilitats.
 • Aplicació pràctica.
 • Resum.

Estats comptables

 • Introducció.
 • Preparació i presentació.
 • Resum.

Aplicacions financeres de la fulla de càlcul

 • Introducció.
 • Fulla de càlcul d’anàlisi percentual.
 • Fulla de càlcul d’anàlisi de ràtios.
 • Fulla de càlcul.
 • Resum.

Resum

 • Directors i gerents que vulguin potenciar les seves habilitats per tal de millorar les seves perspectives professionals, mitjançant una contribució més efectiva a les seves organitzacions.
 • Empresaris amb treballadors al seu càrrec que vulguin perfeccionar la seva gestió i direcció de negocis.
 • Emprenedors que vulguin comptar amb uns coneixements que els permetin aconseguir l’èxit dels seus projectes empresarials.
 • Utilitzar fulles de càlcul per a desxifrar les dades comptables, utilitzant aquesta informació per a reorientar les diferents àrees de gestió de l’empresa.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 270€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Data: 23/02/2023 al 24/08/2023
Preu: 650€ (554,40€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Casos pràctics comptables
Preu: 770€ (712,80€ bonificables)
Durada: 108 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 550€ (519,75 € bonificables)
Durada: 70 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de