Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Anàlisi i interpretació de balanços

Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
 • Introducció a l’anàlisi quantitatiu.
 • Anàlisi quantitatiu – classes i limitacions.
 • El balanç - introducció.
 • Anàlisi del balanç - introducció.
 • Anàlisi del balanç - estructura del balanç.
 • Anàlisi del balanç - fons de maniobra i cicle de caixa.
 • Anàlisi del balanç - fons de maniobra necessari i quadre de finançament.
 • Anàlisi del balanç – els ratis bàsics.
 • Anàlisi del balanç – ratis complementaris.
 • El compte de pèrdua i guanys - introducció.
 • Introducció a l’anàlisi.
 • Cost dels recursos i anàlisi de vendes, marges i despeses.
 • Anàlisi de la rendibilitat i del rendiment.
 • Anàlisi de l’autofinançament i el creixement.
 • Anàlisi de la productivitat, eficàcia, eficiència i qualitat. El cash-flow i l’EVA.
 • Anàlisi d’estats financers amb ràtios.
 • Anàlisi d’estats financers - anàlisi provisional.
 • Anàlisi d’estats financers - inflació.
 • Anàlisi d’estats financers consolidats - obligacions de consolidar.
 • Anàlisi d’estats financers - mètode.
 • Anàlisi d’estats financers - principals obligacions comptables de les empreses.
 • Casos pràctics.
  • Cas pràctic: "Mercedes casas".
  • Cas pràctic: "Mercedes casas". Fons de maniobra.
  • Cas pràctic: "L’expansió".
  • Cas pràctic: "Papelio".
  • Cas pràctic: "Mercedes casas". Terminis d’estoc, cobrament i pagament corresponents.
  • Cas pràctic - Components automòbil.
  • Cas pràctic - Construccions Canàries.
  • Cas pràctic - Portes de casa.
 • Test final.
 • Personal d’administració, auxiliars, treballadors dels departaments de comptabilitat, assessors, gestors, empresaris, administradors i, en general, a qualsevol persona que les seves tasques estiguin vinculades amb el tractament de documentació comptable i financera.
 • Conèixer el procediment per analitzar el balanç d’una empresa.
 • Revisar els mètodes més utilitzats per analitzar balanços, sobretot el càlcul de percentatges de les masses patrimonials, la representació gràfica del balanç i les seves masses, l’avaluació de l’evolució d’aquestes masses en el temps i en l’equilibri que ha d’existir entre elles.
 • Interpretar la informació que, sobre l’empresa analitzada, ens proporciona la comparació de les diferents masses patrimonials del seu balanç.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer, es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya