Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel

Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes

Utilització d’una aplicació financera - comptable

 • Introducció.
 • El quadre de comptes.
 • Els assentaments.
 • Utilitats.
 • Aplicació pràctica.
 • Resum.

Estats comptables

 • Introducció.
 • Preparació i presentació.
 • Resum.

Aplicacions financeres del full de càlcul

 • Introducció.
 • Full de càlcul d’anàlisi percentual.
 • Full de càlcul d’anàlisi de ràtios.
 • Full de càlcul.
 • Resum.

Resum

 • Directors i gerents que vulguin potenciar les seves habilitats per tal de millorar les seves perspectives professionals, mitjançant una contribució més efectiva a les seves organitzacions.
 • Empresaris amb treballadors al seu càrrec que vulguin perfeccionar la seva gestió i direcció de negocis.
 • Emprenedors que vulguin comptar amb uns coneixements que els permetin aconseguir l’èxit dels seus projectes empresarials.
 • Utilitzar els fulls de càlcul per a desxifrar les dades comptables, utilitzant aquesta informació per a reorientar les diferents àrees de gestió de l’empresa.
 • És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya