Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Direcció financera

Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
 • Elaboració del balanç i compte de resultats.
 • Determinació de l’anàlisi econòmic financer de l’empresa.
 • Normes internacionals d’informació financera.
 • Mitjans de cobrament i pagament.
 • Estudi de les diferents alternatives de finançament internacional.
 • Disseny d’un sistema de control de gestió.
 • Directius, responsables, professionals tècnics i personal administratiu que, sense tenir necessàriament formació en gestió empresarial, tenen responsabilitats de gestió o direcció, i vulguin millorar el seus coneixements i optimitzar la direcció i competitivitat de la seva empresa.
 • Titulats universitaris que vulguin adquirir una sòlida formació de caràcter pràctic, en el campo de la gestió i direcció empresarial.
 • Elaborar un balanç i un compte de resultats, així com realitzar un anàlisi econòmic - financer de l’empresa.
 • Conèixer els mitjans de cobrament i pagament.
 • Aprofundir en les normes internacionals de comptabilitat i en les diferents alternatives de finançament internacional.
 • Dissenyar un sistema de control de gestió.

Requisits bàsics

 • És necessari disposar d’un navegador Internet Explorer 6 o superior.
 • Per a poder visualitzar la web és necessari tenir instal·lat el plugin de Macromedia Flash 8 i l’Acrobat Reader. En cas de no tenir-los es poden descarregar a través d’Internet.

Altres requisits tècnics mínims

 • Procesador Pentium 800 MHz o similar.
 • 512 Mb de memòria RAM recomanada.
 • Resolució de pantalla de 1024x768 a 32 bits.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya