Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Introducció a la comptabilitat

Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
 • L’inventari.
 • L’empresa i la comptabilitat.
 • Concepte i elements de l’inventari.
 • Elements que composen l’actiu i el passiu.
 • Concepte de capital líquid.
 • El llibre d’inventaris.
 • Els fets comptables i les seves classes.
 • Inventaris successius.
 • Els fets comptables. Classes.
 • Els comptes.
 • Definició de comptes.
 • La partida doble. Principis fonamentals.
 • Concepte de càrrec i abonament.
 • Elaboració del balanç de comprovació de sumes i saldos.
 • Annex.
 • Anàlisi de comptes d’actiu i passiu.
 • Característiques generales dels compres d’actiu.
 • Motius de càrrec i abonament dels principals comptes d’actiu.
 • Característiques generals dels comptes de passiu.
 • Motius de càrrec i abonament dels principals comptes de passiu.
 • Classificació dels comptes patrimonials.
 • Anàlisi dels comptes de gestió i de resultats.
 • Comptes de gestió i resultats.
 • Motius de càrrec i abonament dels principals comptes de gestió.
 • Motius de càrrec i abonament del compte general de resultats.
 • El llibre diari. El cicle comptable.
 • Característiques i estructura del llibre diari.
 • Els assentaments al llibre diari.
 • Comptabilització dels assentaments al llibre diari.
 • Transcripció d’assentaments al llibre major.
 • Assentaments de regularització.
 • Assentament de tancament.
 • Assentament de reobertura.
 • El desenvolupament comptable (I).
 • Anàlisi d’una compra de mercaderies a crèdit. Introducció a l’IVA.
 • Anàlisi d’una compra d’immobilitzat a crèdit.
 • Anàlisi d’una compra de servei.
 • Anàlisi d’una venda de mercaderies.
 • Cancel·lació i liquidació de l’IVA.
 • El desenvolupament comptable (II).
 • Anàlisi i assentament de pagament a tercers.
 • Anàlisi d’una negociació d’efectes.
 • Anàlisi d’una domiciliació de rebuts.
 • El desenvolupament comptable (III).
 • Comptabilització conjunta de nòmines i seguretat social.
 • Anàlisi i assentaments en el Diari de vàries nòmines.
 • Anàlisi i assentaments en el Diari per pagament nòmines i seguretat social.
 • Fi del cicle comptable.
 • La periodificació comptable.
 • Comptabilització de les amortitzacions.
 • Els assentaments de regularització.
 • L’assentament de tancament.
 • El llibre major.
 • Funcions, aspectes legals i generalitats.
 • Estructura del llibre major.
 • Transcripció al llibre major.
 • Índex del llibre major.
 • Exemples pràctics.
 • Els balanços.
 • Els balanços comptables.
 • Balanç de comprovació de sumes i saldos.
 • Balanç general.
 • Balanç de situació.
 • Persones que porten la comptabilitat de qualsevol PIME i vulguin conèixer o aprofundir en l'estudi del Pla General Comptable i les normes de comptabilitat.
 • Persones sense coneixements previs de comptabilitat.
 • Desenvolupar la gestió comptable a l’empresa, mitjançant la realització d’inventaris, assentaments comptables i anotacions en el llibre diari i major.
 • Confeccionar el balanç de comprovació de sumes i saldos, el balanç general i el balanç de situació.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer amb la mesura del possible. Es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya