Carregant web FCAC

PINSO-CIRBIO

Models d'economia circular a la indústria cooperativa de fabricació de pinso

Té l’objectiu d’estudiar el potencial d’establir estratègies d’economia circular entre les cooperatives de pinso de la Federació de Cooperatives Agràries (FCAC) per tal de reduir la dependència de matèries primeres importades i augmentar el valor a partir de l’aprofitament de subproductes generats a les pròpies cooperatives. 

La durada del projecte és de 2 anys i finalitza l’octubre de 2023.

Objectius

 • Identificar un mínim de 4 subproductes que compleixin els requisits per ser alternatives a les actuals matèries primeres utilitzades per la fabricació de pinso.
 • Impulsar futurs models circulars entre les cooperatives de la FCAC, principalment entre les destinades a l’alimentació animal.
 • Identificar oportunitats i establir estratègia de col·laboració i logística entre cooperatives i empreses implicades.
 • Reduir en un 50% la dependència en matèries primeres importades per a la fabricació de pinso.
 • Reduir l’impacte ambiental associat a la gestió de residus i a la producció de noves matèries primeres per a la fabricació de pinso.
 • Millorar la competitivitat de les empreses productores a partir de la reducció de costos associats a la gestió de residus i a la millora de la sostenibilitat.
 • Establir dinàmiques de comunicació per difondre els resultat del projecte entre les cooperatives i promoure i implementar l’estratègia de l’economia circular.
 • Incrementar el nivell de sensibilització de les cooperatives de la FCAC en relació a les oportunitats de models d’economia circular.

Cooperatives participants

Cooperatives agràries sòcies de la FCAC adscrites a la branca de pinsos.

Socis del projecte

La FCAC executa el projecte i s’ha subcontractat el Centre Tecnològic LEITAT.

Resultats esperats

 • Obtenció d’una llista dels requisits mínims que hauran de complir els potencials residus/subproductes candidats.
 • Elaboració d’un qüestionari enfocat a la recerca dels residus/subproductes adequats.
 • Obtenció d’una taula dels resultats per a la classificació dels residus/subproductes candidats.
 • Obtenció d’una fitxa resum de 4 residus/subproductes amb característiques i potencials barreres d’implementació.
 • Identificació de models circulars potencials entre cooperatives/empreses.

Més informació

JORNADA Webinar - Presentació de l'estudi (3 d'octubre de 2023)

 

Entitats finançadores

Projecte finançat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya per al foment de l’economia circular.

 

Fàbrica de pinsos de la cooperativa AGROCAT
Fàbrica de pinsos de la cooperativa AGROCAT © FCAC
Fàbrica de pinsos de la cooperativa AGROCAT
Fàbrica de pinsos de la cooperativa AGROCAT © FCAC
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya