Carregant web FCAC

Agricoop Bigdata

Processament intel·ligent de dades d'utilitat en els processos productius

El projecte Agricoop Bigdata té com a principal objectiu generar informes intel·ligents, comparatives i previsions futures del sector cooperatiu per millorar la presa de decisions a partir de les dades DUN.

Objectius

Obtenció de fitxes resum de les dades tractades que proporcionaran:

  • informació sobre la situació particular de la cooperativa,
  • comparativa amb les dades de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC),
  • comparativa amb l’entorn geogràfic i
  • comparativa a nivell de tot Catalunya.

També es preveuen projeccions futures de la pròpia organització i el seu entorn competitiu. Així com una evolució de les dades històriques tractades en el període 2015-2020.

Cooperatives participants

Més de 100 cooperatives del Grup DUN CGE de la FCAC.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i el Centre de Recerca Alba25@ de la Universitat de Lleida (UdL), en concret del Departament de Matemàtiques i el d’Administració d’Empreses.

Resultats obtinguts

El resultat principal que s’ha obtingut és disposar d’un sistema expert intel·ligent (Agricoop – BigData) que permet l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les dades històriques del 2015-2021 que s’han acumulat a les bases de dades de la DUN per poder fer un anàlisi de les tendències de futur. El sistema analitza la informació i és capaç de generar informes sintètics.

Aquest sistema permet disposar d’una informació valuosa per a la presa de decisions en diferents àmbits del sector agroalimentari cooperatiu. Així, s’espera que el projecte permeti fer un salt qualitatiu a les cooperatives agràries catalanes i als seus socis emprant aquesta informació per prendre millors decisions. Aquest salt també ha de permetre una major integració de les cooperatives en l’àmbit de la recerca i fomentar-ne la col·laboració en projectes futurs.

El resultat final del projecte és l’obtenció d’unes fitxes anuals per cada cooperativa del Grup DUN-FCAC on es detalla tota la informació de campanya i fitxes comparatives, a més de poder visualitzar informació futura.

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya