Carregant web FCAC

GO BIOFERTI+

Producció d'un bio-fertilitzant pel·letitzat fet a mida per a cultius llenyosos com estratègia de valorització de fems compostats i altres subproductes orgànics

L’objectiu del projecte és convertir una planta de compostatge en una biorefineria per a la producció de TMFs (fertilitzants fets a mida) de gran qualitat, a partir de dejeccions ramaderes, per a ser utilitzats en fertilització de cultius llenyosos com la vinya i la poma.

S’inicia 20 de maig de 2022 i finalitza 30 de setembre de 2024.

Objectius

 • Optimitzar unes instal·lacions ja existents de compostatge (Agrària Plana de Vic) per a convertir-la en una bio-refineria per a la recuperació de nutrients i producció de productes de major valor afegit.
 • Formular i processar els nutrients recuperats per a la producció de TMF específics per a vinya i poma en forma de pellet.
 • Utilitzar subproductes orgànics quan sigui necessari per enriquir la formulació del bio-fertilitzant, obtenint un producte innovador, orgànic, fet a mida, fàcil de transportar i aplicar, i apte per a la producció ecològica, integrada o convencional.
 • Fer proves de fertilització in-situ per demostrar l’eficiència en l’ús dels nutrients dels TMF produïts per a vinya i pomeres.
 • Realitzar un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental.

Cooperatives participants

Agrària Plana de Vic, representant el sector boví de llet; Covides, representant el sector vitivinícola; i Girona Fruits, representant el sector de la poma.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és membre i coordinadora d’aquest Grup Operatiu. A més de les cooperatives participants, també és sòcia del projecte i membre del grup operatiu l’empresa Grans de Lluçanès, SL. La Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic (Beta Technological Centre) actua com a centre de recerca del projecte.

Resultats esperats

Obtenció d’un compost de màxima qualitat a partir de fems bovins sota diferents condicions climàtiques i d’operació.

Resultats específics

 • Optimització del procés de compostatge per obtenir un compost d’alta qualitat que permeti la creació de TMF’s d’alt valor afegit.
 • Obtenció d’un compost de qualitat a través de varis agents estructurals, que no comprometi la viabilitat tècnica i econòmica de la planta.
 • Definició de les receptes de les formules de fertilitzants més adequades per a cada sòl i cultiu.
 • Anàlisi dels cultius a nivell nutricional i agronòmic, a més de mostreig dels sòls, per conèixer els efectes dels TMF’s comparat amb una fertilització orgànica.
 • Avaluació tècnic-econòmica mitjançant un anàlisi del cicle de costos (ACC) i un anàlisi cost-benefici, que tingui en compte els principis de l’economia circular.
 • Publicacions científiques, publicacions divulgatives, nota/es de premsa i materials gràfics.

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

   

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya