Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Introducció comptable

Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
Idioma: Català, Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
 • Introducció als fonaments de la comptabilitat.
 • El mètode comptable i el cicle comptable.
 • Actiu i passiu corrents.
 • Finançament bàsic i actiu no corrent.
 • Determinació i distribució del resultat de l'exercici.
 • Responsables de diferents àrees de l'empresa que necessitin uns coneixements bàsics de comptabilitat.
 • Qualsevol personal que s'incorpori al departament d'administració de l'empresa.
 • Estudiar i conèixer el marc conceptual del pla general de comptabilitat, la terminologia específica i els instruments i procediments que són específics, singulars i propis de la comptabilitat.
 • Dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament dos dels cinc estats financers: el balanç de situació i el compte de resultats, que s'elaboren a partir de les dades que aquest procés facilita.
 • Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1024x768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.
 • És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.
 • És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

*A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya