Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Introducció a la informació financera

Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
Idioma: Català, Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
 • Conceptes bàsics de la comptabilitat.
 • Continguts dels estats financers.
 • Anàlisi dels estats financers.
 • Comptabilitat i gestió de costos.
 • Gestió pressupostària.
 • Tècnics no financers i qualsevol persona interessada en el maneig del llenguatge financer i dels seus principals instruments d’informació i control.
 • Saber aplicar els conceptes principals de la tècnica comptable i explicar el contingut bàsic i la utilitat dels estats financers, dins del marc legal espanyol.
 • Conèixer el concepte, els objectius bàsics i la metodologia de l'anàlisi d'estats financers.
 • Aproximar-se a les principals tècniques i eines utilitzades en l'anàlisi dels estats financers i estudiar les implicacions de la liquiditat, la solvència i la rendibilitat empresarial.
 • Conèixer les bases dels diferents sistemes de costos, elaborar-ne el compte de resultats i captar la importància de cada un.
 • Calcular el punt d'equilibri i aplicar els conceptes i tècniques de costos a la presa de decisions.
 • Conèixer els diferents tipus i tècniques d'elaboració dels pressupostos, i també els avantatges i les limitacions associats a cada un, i ser capaços d'obtenir uns estats financers pressupostats a partir d'unes estimacions d'ingressos i despeses futurs.
 • Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.
 • És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.
 • És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

*A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció comptable
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Supòsits casos comptables
Preu: 730€ (668,25€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció de conceptes comptables
Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya