Carregant web FCAC

AgroBioFood Ponent

Transformació del model econòmic actual cap a l’economia verda

Logo AgroBioFood

Projecte destinat a impulsar la transformació del model econòmic actual del territori de Ponent (comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues) cap a l’economia verda, millorant la capacitat de resiliència del sector agroalimentari.

Aquest projecte s’inicia l’abril de 2021 i finalitza el desembre de 2022.

Objectius

Assolir un creixement sostenible basat en l’economia verda, capaç d’optimitzar els recursos per a la producció de béns, aliments, serveis i energia respectuosos amb el medi.

Els objectius específics són els següents:

 • Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola i ramadera del territori.
 • Enfortir la competitivitat del territori amb la creació de nous llocs de treball mitjançant l’impuls dels sectors emergents vinculats al nou model de producció agroalimentària: energia, química i recursos, indústries culturals i altres basades en l’experiència.
 • Impulsar un nou model de gestió sostenible del capital natural vinculat al model que n’asseguri la seva preservació i productivitat.
 • Reduir la dependència del territori dels recursos no renovables.
 • Contribuir a la mitigació i millorar l’adaptació al canvi climàtic.

Socis del projecte

L’entitat coordinadora del projecte és la Diputació de Lleida, i les entitats sòcies són el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida (PROMECO), l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell (CGRCU).

Paper de la FCAC en el projecte

La FCAC s’encarrega de l’operació “Demanda AgroBioFood. Nous models productius i cadenes de valor per a l’adaptació a la demanda europea (market pull)”, la qual contempla una sèrie d’actuacions encaminades a l’anàlisi i coneixement de les necessitats i demandes potencials del sector agroalimentari.  

Portarem a terme una anàlisi de la demanda potencial (market pull) per identificar els conreus, espècies ramaderes i sistemes de producció sostenibles que puguin donar resposta a les noves demandes. Aquesta identificació ha d’anar acompanyada d’una proposta d’implementació territorial i sectorial  que tingui en compte les condicions del territori i que contempli l’aprofitament dels recursos primaris del propi territori. Finalment es definiran els models de negoci que permetin generar activitat econòmica sostenible en el territori i que incorporin talent i innovació en les diferents baules de les cadenes de valor prèviament identificades.

Resultats esperats

 • Estudiar les necessitats de producció agrària i ramadera a partir de la identificació de les noves formes de consum.
 • Definició de nous models productius i de negoci emmarcat dins de l’economia verda i la bioeconomia circular.
 • Fomentar la incorporació de talent en el desenvolupament dels nous models de negoci identificats.
 • Sistematitzar l’acompanyament directe a empreses i cooperatives en la identificació i implantació d’innovacions.
 • Identificar una metodologia per analitzar el grau de sostenibilitat dels models productius actuals i futurs.
 • Implantació de processos de validació de l’evolució del grau de sostenibilitat.

Entitats finançadores

Aquesta actuació està cofinançada per la Generalitat de Catalunya i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Som socis de:
Amb el suport de