Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Preu: 160€ (66€ bonificables)
Durada: 12 hores
Idioma: Castellà
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes

El problema de les pèrdues i el malbaratament alimentari

 • El problema de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
 • Introducció.
 • Causes de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
 • Conseqüències de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
 • Impacte mediambiental.
 • Impacte econòmic.
 • Impacte social.
 • Magnitud del problema.
 • A nivell mundial.
 • A la Unió Europea.
 • A Espanya.
 • Actuacions de les entitats públiques internacionals, europees i nacionals.
 • Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).
 • UE
 • Espanya
 • Resum.

Projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari I

 • Projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari I.
 • Introducció.
 • Disposicions generals.
 • Quin és l’objectiu i la finalitat d’aquesta norma?
 • A qui s’aplica aquesta norma?
 • Què són les pèrdues i el malbaratament alimentari?
 • Quin són els principis rectors d’aquesta disposició?
 • Quina és la jerarquia de prioritats que han d’aplicar els agents de la cadena alimentària?
 • Resum.

Projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari II

 • Projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari II.
 • Introducció.
 • Mesures per a prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari.
 • Quines són les obligacions dels agents de la cadena alimentària?
 • Tots els agents de la cadena alimentària.
 • Empreses d’hostaleria i restauració.
 • Empreses i entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments per a la seva donació.
 • Administracions públiques.
 • Quines bones pràctiques poden adoptar els agents de la cadena alimentària?
 • Empreses de venda d’aliments al consumidor final.
 • Sector de l’hostaleria i altres proveïdors de serveis alimentaris.
 • Quines mesures i instruments poden aplicar les Administracions públiques per al foment i el control de la reducció de les PDA?
 • Racionalització de les dates de consum preferent.
 • Foment de l’autoregulació.
 • Planificació de la política de prevenció i reducció de les PDA.
 • Quines sancions poden interposar-se  després de la publicació d’aquesta llei?
 • Tipus d’infraccions.
 • Sancions.
 • Resum.

Pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari

 • Pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
 • Introducció.
 • Beneficis de la implantació d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
 • Legals.
 • Econòmics.
 • Socials.
 • Ambientals.
 • Etapes de l’elaboració i implementació d’un pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
 • Etapa 1. Definició dels objectius estratègics.
 • Etapa 2. Designació del personal/equip de treball responsable
 • Etapa 3. Descripció dels fluxos del procés productiu.
 • Descripció dels productes i línies de producció.
 • Descripció dels diferents productes retirats de la cadena.
 • Etapa 4. Quantificació de les PDA.
 • Definició de l’abast de la quantificació.
 • Elecció de la metodologia de quantificació.
 • Quantificació.
 • Etapa 5. Anàlisi de les causes i establiment d’accions de prevenció i reducció de PDA.
 • Anàlisi de les causes.
 • Definició d’objectius, metes i accions per a prevenir i reduir PDA.
 • Definició d’un programa d’accions de prevenció i reducció de les PDA.
 • Etapa 6. Identificació de punts crítics i definició de mesures correctores.
 • Causes per les que es generen punts crítics.
 • Vigilància i control de punts crítics.
 • Adopció de mesures correctores.
 • Etapa 7. Sistema de documentació i registro.
 • Etapa 8. Verificació.
 • Etapa 9. Revisió i actualització del Pla.
 • Altres activitats en la implementació de plans per a la prevenció i reducció de PDA.
 • Formació i sensibilització del personal.
 • Comunicació i difusió de resultats.
 • Resum.
 • Professionals del sector agroalimentari que estiguin interessats en conèixer els requisits exigits de la nova normativa sobre prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, en especial a:
  • Responsables de qualitat.
  • Tècnics de qualitat.
  • Responsables de producció.
  • Gerents i directius.
 • Operadors del sector primari, com poden ser les cooperatives agràries.
 • Empreses d’elaboració, fabricació o distribució d’aliments.
 • Empreses del sector de l’hostaleria o de la restauració i altres proveïdors de serveis alimentaris.
 • Conèixer el problema del malbaratament alimentari, les mesures adoptades pels organismes públics per a prevenir la seva producció i el contingut bàsic d’un pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
 • És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Food Defense: nova línia de defensa per a la indústria alimentària
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Sistema de Gestió de la Seguretat Alimentària. Norma ISO 22000: 2018
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Auditor intern de seguretat alimentària FSSC 22000 v6
Preu: 475€ (378,40€ bonificables)
Durada: 45 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Gestió d'al·lèrgens en el sector alimentari
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Pack auditor intern en seguretat alimentària ISO 22000:2018 i auditories segons l’estàndard IFS (Versió 8) i BRCGS (Versió 9)
Preu: 750€ (651,20€ bonificables)
Durada: 135 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Higiene i seguretat alimentària. Manipulador d'aliments
Preu: 110€ (61,60€ bonificables)
Durada: 8 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Auditories segons l’estàndard GLOBALGAP F&H - Versió 5.2/5.4
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Auditories de seguretat alimentària segons ISO 22000: 2018
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Curs superior especialitzat en processos de certificació dels estàndards IFS (Versió 6.1) i BRC (Versió 8)
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Curs superior especialitzat en requisits de l'estàndard BRC (Versió 8)
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Curs superior especialitzat en requisits de l'estàndard IFS (Versió 7)
Preu: 325€ (228,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Programa superior en seguretat alimentària i gestió de la innocuïtat
Preu: 920€ (844,80€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Seguretat alimentària
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya